Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga på din tomt i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Du behöver inte bygglov för en friggebod. För att ditt bygge ska räknas som en friggebod måste förutsättningarna nedan vara uppfyllda.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader. Till exempel kan du ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 3 meter.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
  • Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
  • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
  • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
  • Om ditt bygge inte uppfyller dessa kriterier räknas det som en komplementbyggnad.

Tips och råd!

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 30 januari 2023