Behöver jag bygglov?

I det flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. I listan kan du se vad som gäller för olika åtgärder.


Eskilstunakartan är kommunens egna karttjänst som ger dig möjlighet att se platsbunden information via webben. Kartan innehåller många olika lager med information.

Om du har byggt utan bygglov

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov utan att ansöka om lov kallas det för olovligt byggande (svartbygge). Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift eller riva det du byggt.

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om du inte kan få bygglov i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver bygglov innan du börjar bygga.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 11 januari 2023