Frågor och svar om nya bygglovstaxan och avgifter

Obs! De nya avgifterna gäller för ärenden som inkommer från 1 oktober 2021. Fram till 1 oktober gäller den gamla taxan.

Varför ändras taxan nu?

Den taxa som gällt fram till nu, togs fram 2011 av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Taxan beräknades utifrån olika faktorer och det var inte helt enkelt att räkna ut avgiften för en åtgärd. Både för sökanden och handläggaren. De nya avgifterna bygger på en modell som togs fram 2014 av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Flera kommuner använder den redan.

I den nya taxan finns avgiften för olika ärenden som du ansöker om att få göra. Taxan blir också mer rättvis. Alla avgifter ingår i taxan som till exempel annonsering och grannhörande. Risken för olika tolkningar är minimala.

Varför blir det enklare med den nya modellen?

Du kan redan innan du ansöker se avgiften för det du vill göra.

Var hittar jag de nya avgifterna?

Du hittar avgifterna på vår webbplats. Du måste kunna öppna dokument i din webbläsare för att kunna se dokumentet. Om du inte kan öppna dokumentet så kontakta Eskilstuna Direkt för att få hjälp.

Ny taxa för bygglov och andra lov Pdf, 2 MB..

Hur vet jag vad avgiften blir?

I den nya taxan finns fasta priser för de olika ärendetyperna. Du hittar ärendetypen för olika ärenden i tabellen som börjar på sidan 5 i taxan. Där ser du avgiften för ditt ärende.

Varför är det dyrare med den här taxan än den tidigare?

Med den nya modellen har vissa ärendetyper fått en lägre avgift och vissa ärendetyper har fått en högre avgift. Generellt så har de mindre åtgärderna blivit dyrare och de större ärendena billigare. Den nya nodellen blir mer rättvist och taxan blir mer hållbar, då varje ärendetyp ska finansierar sig själv.

Varför skiljer i avgift på attefallstillbyggnad och bygglov?

Då det gäller en "anmälningspliktig åtgärd som inte kräver bygglov" görs ingen bygglovsprövning. Åtgärden behöver inte överensstämma med detaljplanen och grannar behöver inte höras. Därför är avgiften lägre för en attefallstillbyggnad än ett bygglov för motsvarande åtgärd.

Min granne fick betala 1 400 kr för en installation av eldstad förra veckan och jag får betala 2 875 kr denna vecka. Känns orättvist.

Kan förstå att det känns orättvist men taxan är beslutad av kommunfullmäktige och den gäller fr o m 1 oktober. Den nya taxan gäller för alla ärenden som inkommer fr o m 1 oktober.

Uppdaterad: 28 september 2021