Bygglovsavgifter

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Vi tar till exempel ut avgifter för platsbesök och utstakning. Avgiften för just ditt bygge ser du i ditt bygglovsbeslut.

Du kan även behöva söka andra lov som till exempel förhandsbesked och strandskyddsdispens. Även för detta tar vi ut en avgift.

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning med mera

I avgiften ingår de åtgärder som vi vidtar i samband med bygglov (tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).

För ett avslagsbeslut i stadsbyggnadsnämnden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Om ärendet återkallas på sökandens begäran tas en administrativ avgift enligt gällande taxa.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Avgift för nybyggnadskarta eller tomtkarta

Du måste alltid skicka med en karta med din ansökan. Avgiften för den betalar du alltid. Även om du får avslag på ditt bygglov. Att beställa en tomtkarta kostar ingenting.

Planavgift som tas ut i samband med bygglov

När kostnaden för detaljplanearbetet inte tas ut via planavtal tar vi betalt för planarbetet i samband med bygglov.

Bygglovsavdelningen

Uppdaterad: 16 april 2021