Här får du information om de olika förutsättningar för bredband som finns inom Eskilstuna – stad, tätort och landsbygd. Du får också tips om vad du ska tänka på innan du låter installera fibernät.

Bredband är ett samlingsnamn för olika typer av nätverksuppkopplingar som exempelvis fiber, ADSL och mobilt bredband. Skillnaderna mellan dessa typer av nätverksuppkopplingar är hur snabb uppkopplingen är.

ADSL-näten, som tidigare varit stommen för fast telefoni och bredband i landet, håller just nu på att läggas ned eftersom nätägaren Telia istället investerar i mobil- och fibernät. Det gamla nätet har medfört höga driftskostnader och anses inte längre vara "framtidssäkrat", då den föråldrade tekniken inte har kapacitet att klara av de höga internethastigheter som efterfrågas. 2026 kommer det att vara helt nerlagt.

Framöver kommer nya fasta nätanslutningar vara i form av fibernät. Fiberanslutning innebär att du får en signal via optiskt ljus. Det gör att det går att komma upp i höga hastigheter och du kan överföra stora mängder datatrafik. En teoretisk maxhastighet är 1000 Mbit/sek.

Du som har en villa eller annan bostadsfastighet har stor nytta av att installera fibernät.

  • Du höjer värdet på din bostad/fastighet.
  • Du höjer din egen livskvalité genom större tillgänglighet både när det gäller arbete och fritid.
  • Du får lättare tillgång till de digitala tjänster som kommunen och andra offentliga organisationer erbjuder dig som invånare.

Utbyggnaden av fibernät är oftast större i stad och tätort. Här finns det även fler aktörer som erbjuder fiberuppkoppling, vilket gör att konkurrensen är stor. Fibermarknaden är helt fri och oreglerad. Vilken aktör kan bygga var som helst, så länge den får tillstånd av markägaren och väghållaren att gräva ner sitt fibernät.

I vissa områden finns det svårigheter att få efteranslutningar. Har du frågor kring dina möjligheter till fibernätsanslutning, börja med att ta reda på vilka nätägare som finns i ditt område. Se bredbandskarta Välj Hitta nätägare. Kontakta sedan de aktuella aktörer som kan erbjuda fiberuppkoppling.

På landsbygden finns det oftast inte en lika stor marknad för bred­bandsut­byggnad, därför kan det ibland dröja innan utbyggnad sker. Mobilt bredband kan vara ett alternativ i både tätorter och lands­­bygd, men det har idag oftast inte lika hög hastighet eller kapa­citet som en fast fibernätsuppkoppling. Just nu pågår och planeras flera utbyggnader på landsbygden, vilket är mycket positivt.

Planerad utbyggnad av fibernät på landsbygden

Post- och telestyrelsen har beviljat statligt bidrag till utbyggnad av fibernät på landsbygden i Eskilstuna. Bidraget har gått till tre olika fibernätsföretag – Eskilstuna Energi och Miljö, Open Infra samt IP-Only. De har blivit utvalda för att de erbjudit det mest kostnadseffektiva utbyggnadsprojektet för varje område. Den nationella sökprocessen har utgått ifrån att stödmedlen har fördelats till de utbyggnadsprojekt som sökt minst bidrag per anslutning tills bidragspotten varit helt utdelad. En ny sökomgång för de statliga stödmedlen kommer att ske under 2022.

Du som bor i de områden som fått stöd kommer att bli kontaktad av respektive fibernätsföretag och tillfrågad om du vill installera fibernät till din fastighet. Det är ditt eget beslut om du vill beställa och betala för att dra fibernät till din bostad.

Uppbyggnaden av fibernätanslutningen beräknas att kunna genomföras under 2022-2024. Erbjudandet om anslutning gäller under två år. Därefter är det upp till nätföretaget att bestämma om det är möjligt med efteranslutning och vad det skulle kosta.

Innan du beslutar att låta installera bredband är det några saker du bör tänka på.

  • Det är ditt eget beslut om du vill låta installera bredband till din bostad om du får ett erbjudande om det.
  • Kostnaden för anknytning till bredband står du som konsument för. Kommunen erbjuder inte finansieringslösningar, men i vissa fall kan fibernätsföretaget göra det.
  • Kostnaden blir lägre om fler i området installerar bredband samtidigt från samma leverantör och därför är det i regel en förutsättning för att utbyggnaden ska bli av, särskilt på landsbygd.
  • Det kan komma erbjudanden från flera olika nätföretag. I regel är det en förutsättning att de boende i ett område väljer samma aktör för att en utbyggnad ska bli av, så försök att prata ihop er inom området.
  • Det är inte säkert att det kommer att vara möjligt att ansluta till fibernätet i ett senare skede efter utbyggnaden.

Kolla innan du gräver

Se till att ta reda på var du har el-, vatten- och avloppsledningar på din tomt innan du gräver ner fiber. Undvik avgrävningar och förenkla planering och samordning genom ledningskollen.se. Du kan även till viss mån hitta dina vatten- och avloppsledningar genom att beställa ritningar från kommunen. Alla ledningar finns dock inte inritade. VA-ritning från Eskilstuna kommun kan du beställa här.

Konsumentinformation

Se till att skaffa dig god information om alternativ och villkor innan du väljer bredbandsleverantör. Konsumentupplysning om bredband hittar du hos Post- och telestyrelsen, Telekområdgivarna eller Konsumentverket.

Mer information

Bredbandskartan presenterar fakta om tillgången till bredband i Sverige.

Här kan du också se vilken nätägare som har fibernät närmast dig. Välj fliken Nätägare och slå in din adress.

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige.

Uppdaterad: 23 mars 2023