Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Laddning av elbil

Här kan du läsa om räddningstjänstens rekommendationer för att minska riskerna vid laddning och hantering av elfordon.

Bränder som uppstår i laddningsbara batterier är komplicerade att släcka och frigör ämnen som är farliga för människor. Både du som laddar din bil hemma och du som ansvarar för till exempel parkeringsgarage behöver därför känna till de viktigaste råden om säkerhet vid laddning.

Rekommendationer för laddning av elbil

  • ladda från en godkänd laddbox.
  • låt en sakkunnig säkerställa att elinstallationen klarar belastningen.
  • laddning från vanliga eluttag bör endast ske i undantagsfall och under kortare tid.
  • ladda aldrig med förlängningssladd.
  • undvik att montera laddboxen på husfasaden.

Placering av laddplats i garage

  • placera laddplatser nära infarter till parkeringsgarage. Då blir det kortare väg in för räddningstjänsten och minskar risken för att utsättas för skadlig gas. Det blir även lättare att dra ut en bil som har brunnit och riskerar att återantändas.
  • undvik placering nära ingångar till trapphus, entréer och friskluftsintag.
  • se till att det finns tillgång till släckutrustning. Brandsläckare eller liknande ska finnas i närheten av laddplatserna.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 11 november 2021