Fyrverkerier

Här får du information om vad som gäller kring hantering av fyrverkerier.

Det krävs tillstånd från polisen att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten. Kontakta polisen på telefon 114 14.

Polisens webbplats finns mer information och ansökan för tillstånd att använda fyrverkerier.

Är du företagare och ska hantera fyrverkerier, läs mer här.

Fråga: Var och under vilka tider är det tillåtet att avfyra fyrverkerier i Eskilstuna kommun?

Svar: Du får inte använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor inom områden med detaljplan (i princip tätbebyggt område) om du inte har tillstånd från Polismyndigheten. Undantag gäller för vissa tider under nyårshelgen.

Fråga: Får jag inte skjuta fyrverkerier från min tomt?

Svar: Nej, inte utan tillstånd från polisen, om du bor inom ett område med detaljplan. Den som inte följer de lokala ordningsföreskrifterna om fyrverkerier kan dömas till böter.

Fråga: Hur gammal ska man vara för att få köpa eller skjuta fyrverkerier?

Svar: Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.

Fråga: Var hittar jag Eskilstuna kommuns lokala ordningsföreskrifter?

Svar: Du hittar dem här på eskilstuna.se

Fråga: Varför har kommunen minskat den tillåtna tiden för att avfyra fyrverkerier, i jämförelse med föregående år?

Svar: Vilken tid det ska vara tillåtet att avfyra fyrverkerier handlar om en avvägning mellan olika intressen. Många har upplevt det varit tillåtet att avfyra fyrverkerier under för lång tid. En del önskar att användandet av fyrverkerier borde begränsas eller förbjudas helt. Kommunen har gjort bedömningen att fyrverkerier bör begränsas till tolvslaget på nyårsafton.

Fråga: Gäller särskilda regler under exempelvis evenemang?

Svar: Särskilda regler gäller för användande av fyrverkerier och annan pyroteknik vid vissa evenemang samt inomhus vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vid tveksamhet bör du ta kontakt med Polismyndigheten för att bedöma om tillstånd behövs eller inte. Du når polisen på telefonnummer 114 14.

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser någon som bryter mot bestämmelserna eller stör ordningen på annat sätt?

Svar: Kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Använd 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Det är polisens ansvar att se till att ordningen upprätthålls.

Fråga: Varför förbjuder ni inte fyrverkerier helt och hållet?

Svar: Kommunen har begränsat användandet av fyrverkerier i de lokala ordningsföreskrifterna. Kommunen har inte rätt att förbjuda försäljning eller användning av fyrverkerier. Kommunen får inte heller bestämma hur reglerna kring försäljning av de här varorna ska utformas. Det är frågor som bestäms i riksdagen. Däremot ska kommunen verka för att hanteringen av fyrverkerier sker på ett tillräckligt säkert sätt.

Fråga: Jag är butiksägare och vill sälja fyrverkerier. Krävs det tillstånd för det?

Svar: Ja, det krävs tillstånd från räddningstjänsten för att sälja fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Du hittar en ansökningsblankett här.

Tid när tillstånd inte krävs av polisen

Från klockan 23:00 på nyårsafton till klockan 00:30 på nyårsdagen.

Särskilda regler gäller för användande av fyrverkerier och
annan pyroteknik vid idrottsevenemang, vissa andra evenemang och inomhus vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vid tveksamhet bör du kontakta Polisen för att bedöma om tillstånd behövs eller inte.

Uppdaterad: 2 september 2021