Eldningsförbud

Här hittar du aktuell status och frågor och svar om eldningsförbud. Om det är eldningsförbud informerar vi om det här på kommunens webbplats och räddningstjänstens Facebook-sida.

Aktuell status

Just nu gäller inget eldningsförbud.

Räddningstjänsten avråder från att:

 • grilla på allmän plats i egen grill (inklusive gasol).
 • använda engångsgrill eller grill med korta ben.
 • bränna ogräs eller elda trädgårdsavfall på egen tomt.
 • använda pyroteknik, exempelvis fyrverkerier.

Vid avrådan är det tillåtet att:

 • grilla på egen tomt.
 • grilla på allmän plats i iordningställda grillplatser.
 • använda stormkök (sprit/gasol för att steka/koka mat).

Vid eldningsförbud är det inte tillåtet att:

 • grilla på allmän plats i egen grill (inklusive gasol).
 • använda engångsgrill eller grill med korta ben.

Räddningstjänsten avråder från att:

 • bränna ogräs eller elda trädgårdsavfall på egen tomt.
 • använda pyroteknik, exempelvis fyrverkerier.

Vid eldningsförbud är det tillåtet att:

 • grilla på egen tomt.
 • grilla på allmän plats i iordningställda grillplatser.
 • använda stormkök (sprit/gasol för att steka/koka mat).

Vid skärpt eldningsförbud är det inte tillåtet att:

 • grilla på allmän plats i iordningställda grillplatser.
 • grilla på allmän plats i egen grill (inklusive gasol).
 • använda engångsgrill eller grill med korta ben.
 • bränna ogräs eller elda trädgårdsavfall på egen tomt.
 • använda pyroteknik, exempelvis fyrverkerier.

Vid skärpt eldningsförbud är det tillåtet att:

 • grilla på egen tomt.
 • använda stormkök (sprit/gasol för att steka/koka mat).

Vanliga frågor och svar

 • Svar:

  Eldningsförbudet införs när det är extremt torrt i skog och mark. En brand kan då snabbt sprida sig över stora ytor och bli mycket svår eller omöjlig för räddningstjänsten att släcka.

 • Svar:

  Nej.

 • Svar:

  Det krävs stora mängder regn för att eldningsförbudet ska upphävas. Länsstyrelsens och räddningstjänsten beslutar och informerar om när det har kommit tillräckligt mycket regn så att eldningsförbudet kan hävas.

  Du får information via media, eskilstuna.se och sociala medier.

 • Svar:

  Grillen ska ha ben i midjehöjd vid eldningsförbud för att det ska vara tillåtet att grilla.

 • Svar:

  Ja.

  Utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska när det sker på en säker plats, och där faran för antändning eller spridning av brand är låg, omfattas inte av eldningsförbudet.

 • Svar:

  Nej, räddningstjänsten åker inte ut särskilt för detta. Upplys gärna själv de som eldar om att det är eldningsförbud och om du känner att du inte får gehör kan du polisanmäla händelsen.

  Den som avsiktligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kapitlet 3 § lag (2003:789) om skydd mot olyckor.

 • Svar:

  Nej, men det är olämpligt att köra skogsavverkningsmaskiner när det är eldningsförbud.

 • Svar:

  Ja, räddningstjänsten utfärdar inte förbud för rökning.

 • Svar:

  Eldningsförbudet upphör när räddningschef i beredskap beslutar att det ska upphöra. Vi informerar alltid via media, www.eskilstuna.se och sociala medier när det blir eldningsförbud och när beslutet upphävs.

 • Svar:

  Ett eldningsförbud baseras på brandriskprognoser från SMHI (utförs dagligen av räddningstjänsten). Om det under en längre period har varit torrt och varmt med stor risk för brand i skog och mark, och vädret förväntas hålla i sig ett antal dagar framåt kan kommunen eller länsstyrelsen utfärda eldningsförbud som en förebyggande åtgärd mot bränder.

Mer information

Det finns fler frågor och svar om eldningsförbud på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Eldningsförbud i min kommun? På Krisinformation.se får du information om eldningsförbud och vad du ska tänka på om du planerar att elda.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 11 april 2024