Här hittar du information om vad du ska tänka på om du ska anlägga en valborgsmässoeld.

Anmäl din eldning

Innan du börjar elda måste du göra en anmälan. Fyll i anmälningsformuläret eller kontakta räddningstjänsten via telefon 016-710 74 00, vardagar mellan 08.00-16.00.

Behöver mer information? Kontakta Polisen om du ska arrangera en valborgsmässoeld eftersom det kan krävas tillstånd för offentlig tillställning.

Viktigt att tänka på innan du börjar elda

  • Det ska alltid utses en ansvarig för eldningen.
  • Placeringen av valborgsmässoelden ska ha ett miniavstånd till byggnad, upplag, skog eller luftledning på 50 meter.
  • Storleken på elden får max vara 3 meter högt och 5 meter i diameter. Om valborgsmässoelden är större än maxmåttet eller om avstånden inte kan hållas ska du anmäla brasan till räddningstjänsten så vi kan göra en besiktning av brasan.
  • Släckutrustning ska finnas tillgänglig i sådan omfattning att du snabbt kan ingripa mot brandspridning.
  • Brasan får inte lämnas obevakad förrän brasans rester grundligt har släckts.

För mer information

Besök Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats

Innan brasan tänds ska du som ansvarig noga överväga väderleksförhållanden och hur vädret kan påverka brasan. Var även observant på vindriktningen med tanke på rökspridning över eventuell bebyggelse.

Du får inte bränna under sådana förhållanden att allmän väg, järnväg eller dylikt läggs under rök.

OBS! Vid stark blåst avråder räddningstjänsten från eldning.

Valborgsmässoelden får endast innehålla löv, kvistar och trädgårdsavfall - allt annat avfall är förbjudet att elda.

Se till att det inte ligger några djur och gömmer sig i brasan.

I normala fall är det aldrig tillåtet att elda efter mökrets inbrott. På valborgsmässoafton lämnar Räddningstjänsten generell dispens för att elda efter mörkrets inbrott. Markägaren ska alltid ha gett tillstånd för eldning.

1. Flytta på rishögen. Försäkra dig om att inte rishögen är boplats till några djur genom att flytta på den några meter. Är rishögen stor, använd en lång planka och häv upp brasan. Ta hjälp av dina grannar, familj eller vänner och leta igenom riset så att inget oskyldigt djur får sätta livet till.

2. Undersök riset noga. Om det inte möjligt att flytta hela högen kan du använda en pinne och peta runt ordentligt i den. Finns det tecken på liv? Hörs det några ljud?

3. Kontakta arrangören. Redan nu kan du kontakta din lokala arrangör av valborgsfirandet och försäkra dig om att de kommer undersöka högen innan det är dags att tända på. Om inte arrangören gör det kanske du och några vänner kan erbjuda er att undersöka rishögen dagen innan.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Uppdaterad: 28 september 2021