Eskilstuna kommun

Här hittar du information om vad som gäller om du ska bränna halm.

Anmälan

Innan du börjar bränna halm måste du göra en anmälan i god tid till räddningstjänsten.

Fyll i anmälningsformuläret eller kontakta räddningstjänsten via telefon 016-710 74 00, vardagar mellan 08.00-16.00.

Du som eldar är alltid ansvarig även om du gjort anmälan till räddningstjänsten.

Lämna dessa uppgifter vid anmälan

 • ansvarig person
 • telefonnummer
 • plats
 • tidpunkt
 • omfattning
 • eventuella risker exempelvis byggnader i närheten, kraftledningar, skog eller maskiner

Tänk på detta innan du börjar elda

Innan du börjar elda halm ska du se till att nedanstående avstånd hålls:

 • Till byggnad, upplag eller dylikt - 75 meter
 • Till brännbar växande gröda - 50 meter
 • Till arbetande maskin - 50 meter

Innan du börjar bränna ska du göra avgränsningar till omgivningen. Antingen genom att du plöjer cirka 2 meters bredd eller att du vattnar i tillräcklig omfattning.

 • Du ska sluta bränna senast vid solens nedgång.
 • Du ska alltid bränna under kontroll.
 • Om det blåser starkt avråder räddningstjänsten dig från att elda.

Du får inte bränna under sådana förhållanden att allmän väg, järnväg eller dylikt läggs under rök.

Du ska ha släckutrustning i sådan omfattning att du kan göra en första insats om det börjar brinna.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 27 mars 2023