Eskilstuna kommun

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du eldar i din trädgård.

Det här får du elda i din trädgård

  • löv, kvistar och annat trädgårdsavfall (allt annat avfall är förbjudet)
  • inom områden med detaljplan de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Övriga tider är det förbjudet.

Det allra bästa är att du komposterar trädgårdsavfallet eller åker till avfallsstationen i Lilla Nyby eller ReTuna som sköts av Eskilstuna Energi & Miljö AB ett helägt kommunalt aktiebolag.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för elden.

Eldning i tätbebyggt område

Miljöbalken gör det möjligt för miljö- och räddningstjänstnämnden att ingripa och förbjuda eldning om olägenhet uppstår. Risken för att det blir olägenheter är särskilt stor i tätbebyggda områden, när det eldas ofta eller på flera tomter samtidigt.

Det är inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall utanför den egna tomten

Utanför detaljplanelagt område får du elda trädgårdsavfall även andra dagar, men du ska se till att röken inte stör grannarna eller kringboende och du ska ha släckningsutrustning i närheten. Det bästa för miljön är att du åker till Lilla Nyby återvinningscentral eller ReTuna med ditt trädgårdsavfall.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 17 februari 2023