Eskilstuna kommun

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du eldar utomhus.

Det är i normala fall tillåtet att elda trädgårdsavfall utomhus inom detaljplanelagt område de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Allt annat avfall är förbjudet att elda.

Aktuell status

Från och med 2023-07-19 avråder räddningstjänsten inte längre från att elda utomhus i Eskilstuna kommun.

Den som eldar är dock alltid ansvarig för eventuella konsekvenser. Se till att det alltid finns släckutrustning i närheten av elden.

Tänk på följande när du eldar utomhus:

 • Ta hänsyn till grannar eller kringboende så att de inte störs av röken
 • Eldning sker alltid på eget ansvar
 • Elda inte om det blåser kraftig vind
 • Elden får inte lämnas obevakad
 • Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt
 • Se till att branden inte kan sprida sig - gör i ordning en eldstad
 • Röj undan brännbart material i närheten av elden
 • Ha tillgång till släckutrustning
 • Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands
 • Öppen låga från marschaller och gasfacklor får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats
 • Öppen låga och marschaller ska stå skyddat i en eldstad på offentlig plats och/eller vid publika evenemang
 • Du ska iaktta försiktighet så att inte olägenhet uppstår för omgivningen

Kommunen har rätt att inskränka i den enskildes rätt att elda utomhus - SFS 2003:778 kapitel 10 §1.

Generella regler för att elda utomhus

Oavsett om du gjort anmälan till räddningstjänsten, är det alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen.

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning.

Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen. Läs mer om eldningsförbud.

Eldar du i mindre omfattning, exempelvis bränner ris eller eldar trädgårdsavfall på lämplig plats utanför tätbebyggt område (utanför detaljplanelagt område) kan det accepteras så länge röken inte orsakar besvär för dina grannar, eller är en fara för miljön.

Du måste göra en anmälan om du ska bränna:

 • gräs
 • halm
 • vass
 • hyggen
 • större valborgsmässobål

Här kan du se hur du lägger in en APP för brandriskprognoser.

Här finns MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) brandriskprognos.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 22 juni 2023