Eskilstuna kommun

Här kan du läsa om vad som gäller för sotning om du bor i Eskilstuna kommun.

Kommunen har ett avtal med Eskilstuna Sotnings AB som ansvarar för sotning och brandskyddskontroll om du bor i Eskilstuna kommun. Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotningen ska göras. Fristerna (tidsintervallerna) är kopplade till hur stor omfattning eldstaden används.

Här finns frister för sotning och brandskyddskontroll .

Imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilations-systemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots det behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum. Fastighetsägaren har ansvar för rengöring av imkanalen.

Om du vill sota själv måste du ansöka och skicka in din ansökan till räddningstjänsten. Läs mer vad som gäller i ansökan.

Om du har frågor angående sotning och brandskyddskontroll ska du i första hand kontakta det sotningsdistrikt kommunen har avtal med.

Det är miljö- och räddningstjänstnämnden som tar beslut om kostnad för sotning. Här finns taxan för sotning Pdf, 215 kB..

Miljö- och räddningstjänstnämnden ansvarar för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll genomförs i kommunen, men har efter upphandling tecknat avtal med Eskilstuna Sotnings AB som genomför arbetet.

Om du har synpunkter på våra sotningsentreprenörer så kan du använda vår synpunktshantering.

Eskilstuna Sotnings AB

Kontakt: Skorstenfejarmästare Jonas Billing. Företag: Eskilstuna Sotnings AB. Telefon 016-13 58 00 helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00. E-post: info@etunasotning.se Webbplats: Eskilstuna Sotnings AB

Vid en brandskyddskontroll görs en besiktning av eldstad och skorsten. Brandskyddskontroll får bara genomföras av behörig sotare.

Frister för brandskyddskontroll styrs av MSB:s föreskrift (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Fristerna är i huvudsak tre respektive sex år.

Här finns frister för sotning och brandskyddskontroll.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

MSB:s konsekvensutredning gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Det är miljö- och räddningstjänstnämnden som tar beslut om kostnad för brandskyddskontroll.

Här finns taxan för brandskyddskontroll Pdf, 215 kB..

Stavsotning

Det är den metod som tillämpas för sotning i Eskilstuna kommun. Sotaren rengör då skorstenen nedifrån med stav och en sotarviska som roterar med hjälp av en skruvdragare. Se film för metoden.

Vanliga frågor och svar

 • Svar:

  Hur ofta du behöver sota beror på vilken sorts eldstad du har och hur ofta du eldar. Läs mer om intervallen/fristen i dokumentet ”frister för sotning och brandskyddskontroller” Pdf, 84 kB..

 • Svar:

 • Svar:

  Kontakta Eskilstuna Sotnings AB via deras webbplats, e-post eller telefon för att boka tid.

 • Svar:

  Har du flera eldstäder så sotas alla vid samma tillfälle. Har du däremot eldstäder med olika intervall så sotas de enligt den fristen/intervallet.

 • Svar:

  Har du en eldstad som är godkänd att elda i och den finns med i det kommunala registret så kommer sotaren automatisk. Men du måste anmäla ägarbyte till Eskilstuna Sotnings AB.

 • Svar:

  Från och med i höst kommer du kunna göra det via en bokningstjänst. Innan den är på lanserad får du ringa eller mejla Eskilstuna Sotnings AB.

 • Svar:

  Kommunen har ett avtal med Eskilstuna Sotnings AB som ansvarar för sotning och brandskyddskontroll om du bor i Eskilstuna kommun.

 • Svar:

  Vi använder oss av ID06 id kort där det framgår att vi kommer från Eskilstuna Sotnings AB och vad sotaren heter.

 • Svar:

  Ett besök tar ungefär 60 minuter. Lite beroende på antal eldstäder och anläggningsstruktur.

 • Svar:

  Du behöver inte vara hemma men du måste ordna så att vi får tillträde till tak och kommer in i huset där eldstaden står. Det går bra att meddela om du gömmer nyckeln eller om granne kan hjälpa till att låsa upp.

 • Svar:

  Det är den metod som tillämpas för sotning i Eskilstuna kommun. Vi rengör då skorstenen nedifrån med stav och en sotarviska som roterar med hjälp av en skruvdragare. Vi kan behöva tillträde till tak om det finns huvar, kajnät eller om vi fastnar med staven.

 • Svar:

  Sotaren kommer oavsett väderlek, så vi behöver hjälp med att skydda golv och arbetsyta framför eldstaden. Vi ska fram med vår arbetsutrustning, som är dammsugare och stavsotningsset. Är det regniga dagar är det därför det extra viktigt.

 • Svar:

  Ja, vi vill fortfarande att kunderna ställer fram en stege så att vi har möjlighet att komma upp på taket.

 • Svar:

  Sotaren kommer oavsett väderlek, så vi behöver din hjälp med att skydda golv och arbetsyta framför eldstaden. Vi ska fram med vår arbetsutrustning som är dammsugare och stavsotningsset. Är det regniga dagar så är det extra viktigt.

 • Svar:

  Du kan gå en utbildning och sedan ansöka om att utföra egen sotning. Sen måste din ansökan godkännas av kommunen innan allt är klart för att själv sota. Läs mer här.

 • Svar:

  I första hand ska du vända dig till vår entreprenör Eskilstuna Sotnings AB och i andra hand till Eskilstuna kommun. Kontakta Eskilstuna Direkt.

  Eskilstuna Sotnings AB

 • Svar:

  Sotning innebär att vi rengör skorsten och eldstad från sot. När vi utför en brandskyddskontroll utförs en besiktning av eldstad och skorsten för att se att anläggningen är brandsäker.

 • Svar:

  Sotningsfrister är de olika tidsintervall som tillämpas för sotning och brandskyddskontroller. Läs mer här. Pdf, 84 kB.

 • Svar:

  Taxan är uppdelad på hustyperna småhus och övriga byggnader, så som flerbostadshus och industribyggnader. Priser debiteras antingen på objektspris eller enligt timtaxa.

 • Svar:

  Eldar du mer än en kubikmeter ved per år i en eldstad är det krav på sotning 1 gång per år. För myseldning använder du under 1 kubikmeter ved per år och då är intervallet var 3:e år för sotning.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 15 september 2023