MENY
Eskilstuna kommun

Brandvarnare

Illustratör: Anna Brostam

En brandvarnare varnar tidigt om det börjar brinna och kan rädda liv.

Hur många brandvarnare behöver jag?

 • Minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter.  

Så här placerar du brandvarnaren 

 • Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar.
 • Brandvarnarna placerar du i rummens tak och dess högsta punkt (vid snedtak) och helst mitt i rummen – inte på väggarna.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan möter den övre våningen.
 • Brandvarnare bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det svårt att höra en brandvarnare.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnarna ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm.
 • Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem.

Så här sköter du och kontrollerar brandvarnaren 

 • Dammsug brandvarnarna från utsidan en gång om året.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga  alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent).
 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid. Tryck in testknappen. Om brandvarnaren fungerar så tjuter den. 
 • Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad livslängd. 

Så här märker du att batteriet är slut

När batteriet börjar ta slut piper brandvarnaren med jämna mellanrum.

Här köper du brandvarnare

Brandvarnare hittar du i de flesta livsmedelsbutiker, i fackhandeln, på brandredskapsfirmor och hos försäkringsbolag. 

Ansvarsförhållande

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har gett ut allmänna råd som säger:

”Ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader eller andra anläggningar skall, enl 2 kap 2§ lagen om skydd mot olyckor, i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45