MENY
Eskilstuna kommun

Halmbränning

Före bränning

Gör  din anmälan i god tid till räddningstjänsten på telefon 016-710 74 00, vardagar mellan 08.00-16.00. 

Lämna dessa uppgifter vid anmälan

Ansvarig person, telefonnummer, plats, tidpunkt, omfattning och eventuella risker exempelvis byggnader i närheten, kraftledningar, skog eller maskiner. 
 

Avståndsregler

Till byggnad, upplag eller dylikt    75 meter

Till brännbar växande gröda        50 meter

Till arbetande maskin                  50 meter    
 
Avgränsningar

Innan du börjar bränna ska du göra avgränsningar till omgivningen. Antingen genom att du plöjer cirka 2 meters bredd eller att du vattnar i tillräcklig omfattning.  

Rökbeläggning

Du får inte bränna under sådana förhållanden att allmän väg, järnväg eller dylikt läggs under rök.

Tidpunkt

Du ska sluta bränna senast vid solens nedgång. 
Du ska alltid bränna under kontroll. 
Om det blåser starkt avråder räddningstjänsten dig från att elda.
 
Släckutrustning

Du ska ha släckutrustning i sådan omfattning att du kan göra en första insats om det börjar brinna.

Ansvar

Du som eldar är alltid ansvarig även om du gjort anmälan till räddningstjänsten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45