MENY
Eskilstuna kommun

Elda i trädgården

Lövkratta

Foto: Lisbet Skärstam

Elda i trädgården ska du undvika så långt det går. Oftast är den helt onödig och för med sig olägenheter för både grannar och miljö.

Du får elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall (allt annat avfall är förbjudet) inom områden med detaljplan de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Övriga tider är det förbjudet.

Det allra bästa är att du komposterar trädgårdsavfallet eller åker till avfallsstationen i Lilla Nyby eller ReTuna. Lilla Nyby och ReTuna sköts av Eskilstuna Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats ett helägt kommunalt aktiebolag.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för elden.

Miljöbalken gör det möjligt för miljö- och räddningstjänstnämnden att ingripa och förbjuda eldning om olägenhet uppstår. Risken för att det blir olägenheter är särskilt stor i tätbebyggda områden, när det eldas ofta eller på flera tomter samtidigt.

Det är inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall utanför den egna tomten.

Utanför detaljplanelagt område får du elda trädgårdsavfall
även andra dagar, men du ska se till att röken inte stör grannarna eller kringboende och ha släckningsutrustning i närheten. Tänk även på miljön när du eldar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84