MENY
Eskilstuna kommun

Brandsäker eldning utomhus

Eld

Tänk på säkerheten när du eldar utomhus.

Det är i normala fall tillåtet att elda trädgårdsavfall  utomhus inom detaljplanelagt område de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Allt annat avfall är förbjudet att elda.

Du måste ta hänsyn så att grannar eller kringboende inte störs av röken.

 Tänk på följande när du eldar utomhus:

 • Eldning sker alltid på eget ansvar
 • Elda inte om det blåser kraftig vind
 • Elden får inte lämnas obevakad
 • Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt
 • Vidta åtgärder för att hindra brandspridning; gör i ordning en eldstad
 • Röj undan brännbart material i närheten av elden
 • Ha tillgång till släckutrustning
 • Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands
 • Öppen låga, marschaller och gasfacklor får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats
 • Öppen låga och marschaller ska stå skyddat i en eldstad på offentlig plats och/eller vid publika evenemang
 • Du ska iaktta försiktighet så att inte olägenhet uppstår för omgivningen

Kommunen har rätt att inskränka i den enskildes rätt att elda utomhus - SFS 2003:778 kapitel 10 §1.

Generella regler för att elda utomhus


Ansvar

Oavsett om du gjort anmälan till räddningstjänsten, är det alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen.

Släckutrustning

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning.

Eldningsförbud

Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen. Läs mer om eldningsförbud.

Eldning utan anmälan

Eldar du i mindre omfattning, exempelvis bränner ris eller eldar trädgårdsavfall på lämplig plats utanför tätbebyggt område (utanför detaljplanelagt område) kan det accepteras så länge röken inte orsakar besvär för dina grannar, eller är en fara för miljön.

Anmälningspliktig eldning

Anmäl om du tänker bränna gräs-, halm-, vass-, och hyggen samt större valborgsmässobål. Skicka in din anmälan måndag-fredag klockan 8-16.30 för att underlätta räddningstjänstens hantering av din anmälan. 

Du kan även ringa räddningstjänsten, 016-710 74 00 och göra din anmälan. Kontakta inre befäl på räddningstjänsten, 016-710 74 40 om du har frågor om din eldning.

Håll koll på brandrisken i skog och mark

Här kan du se hur du lägger in en APP för brandriskprognoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap)  brandriskprognos.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45