MENY
Eskilstuna kommun

Tomträtt för industri- och verksamhetsfastigheter

Tomträttsavgäld

Eskilstuna kommuns modell för att beräkna tomträttsavgälder är anpassat till den rättspraxis som ut­arbetats i fastighetsdomstolarna.

Principen är att tomträttsavgälden ska fastställas utifrån vad tomtmarken är värd. På detta värde utgår en årlig avgift på 3,25 procent. Tomtmarkens värde bestäms genom att man bedömer marknadsvärdet för marken i det aktuella industriområdet eller för marken för en fastighet med en annan verksamhet. Avdrag görs för anslutningsavgifter för vatten och avlopp och eventuella tomtanläggningar. 

Formeln ser ut så här:  Tomträttsavgäld = tomtens marknadsvärde exklusive eventuella tomtanläggningar och anslutning till vatten- och avloppsnätet X 3,25 procent 

Friköpspris 

Vid intresse att friköpa görs en värdering av fastighetens tomtmark och tomträtten kan friköpas för det värdet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fastighet och exploatering
Postadress

Eskilstuna kommun

Fastighet och exploatering

631 86  Eskilstuna

Camilla Björkman
Markingenjör