MENY
Eskilstuna kommun

Tomträtt för flerbostadshus

Tomträttsavgäld

Eskilstuna kommuns modell för att beräkna tomträttsavgälder är anpassat till den rättspraxis som ut­arbetats i fastighetsdomstolarna.

Principen är att tomträttsavgälden ska fastställas utifrån vad tomtmarken är värd. På detta värde utgår en årlig avgift på 3,25 procent. Tomtmarkens värde bestäms genom att man tar gällande marktaxeringsvärde och minskar det med ett schablonavdrag på 20 procent för tomtanläggningar och med ett schablonavdrag på 15 procent för anslutningsavgift till vatten- och av­loppsnätet. Detta värde räknas sedan upp med fastighetsprisindex till den tidpunkt när man skriver avtal om ny tomträttsavgäld.  

Formeln ser ut så här:  Tomträttsavgäld = (marktaxeringsvärde – (0,2 X marktaxeringsvärde) – (0,15 X marktaxeringsvärde)) X prisutveckling X 3,25 procent  

Beräkningarna utgår från aktuellt taxeringsvärde. 

Friköpspris

 Vid intresse att friköpa görs en värdering av fastighetens tomtmark och tomträtten kan friköpas för det värdet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fastighet och exploatering
Postadress

Eskilstuna kommun

Fastighet och exploatering

631 86  Eskilstuna

Camilla Björkman
Markingenjör