MENY
Eskilstuna kommun

Skogsvallen, Hällbybrunn

Tävlingsområdet. Flygfoto©Terratec. Klicka på bilden för att se den i större format.

Eskilstuna kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Eskilstunavägen i Hällbybrunn.

Med markanvisningens hjälp ska det bästa projektet för tävlingsområdet tas fram avseende bostadsbyggnation med solelteknik och integrera tekniken i byggnationen.

Syftet med markanvisning i området är att möjliggöra byggnation av bostäder med solelsteknik och utvärdering av denna inom projektet solelsoptimerad stadsplanering.

Området har en detaljplan under framtagande och planläggs för 10-15 radhus i två våningar. Granskning beräknas ske under vintern 2018.

Läs mer i tävlingsprogrammet.

Nu är 3 tävlingsbidrag utsedda

Tack för era bidrag till intresseanmälan av Solelsoptimerad markanvisningstävling Skogsvallen. Av de 6 förslag som kom in är nu 3 utsedda att gå vidare till tävlingsmomentet.

  • Sjöberg & Thermé och Asante – architecture & design med Sunnytek Solar Sweden
  • RG-förvaltning och Tovatt - architects and planners med Ecokraft
  • Viedekke och White med Aktea Energy AB

Här kan du läsa juryns motivering.

Frågor och svar

Här redovisas inkomna frågor under anmälningsperioden med tillhörande svar.

  • SKP-fil för 3D-modellering har uppdaterats till en ny version.
  • Inom kort kommer en ny plankarta, Arbetsmaterial inför Granskning att publiceras. Här vill vi att ni observerar de uppdaterade reglerna gällande avstånd mellan byggnader som kommer tillåtas minskas. I Tävlingsprogrammet står att avstånd ska vara minst 30 meter mellan byggnader men detta kommer avstånd kommer tillåtas minskas.
  • Nu har vi tittat på den skuggning som uppstår från träden söder om Eskilstunavägen. I och med att byggrätten är relativt stor och bebyggelsen kommer att uppta cirka 1/3-1/4 av området, att skuggningens påverkan beror helt på var inom området bebyggelsen placeras samt att skuggningen inte har någon reell inverkan på området mars-oktober har vi bestämt att inte räkna med skuggningen i modellen under utvärderingen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.