MENY
Eskilstuna kommun

Hagaholmsvägen

Flygfoto ©Blom. Klicka på bilden för att se den i större format.

Eskilstuna kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn.

Syftet med markanvisningstävlingen Hagaholmsvägen är att förtäta området och tillföra vår tids arkitektoniska kvalitet. Den nya bebyggelsen ska berika området och samtidigt visa hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Områdets kapacitet uppskattas till cirka 8 000 kvm BTA.

Läs mer i tävlingsprogrammet.

Nu är det klart vilka som går vidare i tävlingen

Kommunen har fått in tre intresseanmälningar och samtliga
tre byggföretag med arkiteker har accepterats att gå vidare i tävlingen.

  • BoKlok Housing AB med arkitekt Reierstam Arkitektur och projektutveckling samt arkitektkontoret ALoCo 
  • Maison Forte AB med arkitekt Lomar Arkitekter
  • Frense Living Bygg med arkitekt Thyréns
Frågor och svar

Här redovisas inkomna frågor under anmälningsperioden med tillhörande svar.

Den lummiga kullen i området, vad består den av? Av markanvisningen framgår det att området består av en del bergknallar, är det stor omfattning på förekomsten av berg?

Den lummiga kullen består av lite skog, övervuxna stenblock och lite
berg i dagen. Kommunen har ingen teknisk information om geologi via undersökning på platsen. Kartinformation indikerar på att delar är urberg och isälvssediment (området är delvis en grusås).

Hur stor är höjdskillnaden på tomten? får det till ca 2 m, kan det stämma?

Marken går från 44m till 39 m i nordvästlig riktning och från 44 till 42 m söderut mot Hagaholmsvägen från högsta punkt. Som bilaga/arbetsmaterial finns en DWG fil med höjddata för området.

Hur bedömer ni behovet att få till lokaler i bottenvåningen med?

Möjligheter för lokaler eller annan verksamhet i bottenplan bidrar till en flexibilitet i fastigheten, om möjligheten finns är det en fördel.

Hur ska vi förhålla oss till förhandskopian av plankartan?

Den förhandskopia som getts ut kommer inte att förändras inför godkännandet i SBN och kan därför likställas med en nära antagen detaljplan.

Får byggrätten ändras så länge den hålls till 2 000 kvm och inom tävlingsområdet?

Byggrätten har efter samrådet placerats till den plats den ligger på idag efter inkomna synpunkter. Den går inte att flytta på. Ytterligare en dwg-fil där byggrättsområdet är inritat finns att ladda ner bland dokumenten.

Gällande material dwg-fil med höjdpunkter, går det att få höjderna
utskrivna i filen istället för att enbart få punkterna?

Höjder redovisas i DWG-filen men det finns olika sätt att redovisa dessa. Det som finns på webben idag som höjdfil är samtliga höjder. Det är ett myller av mätpunkter där man måste gå in och titta på var och en av dem för att få ut information. Ni kan om det är absolut nödvändigt beställa höjddata från projekt- och GIS-avdelningen, markera vissa av dessa punkter för att få enbart dem utskrivna. Jag tror att det är bäst att ni tävlande själva tar kontakt med projekt- och GIS-avdelningen om ni är behov av denna information. Supporten är öppen: Vardagar klockan 09.00-12.00, e-post: gissupport@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.