MENY
Eskilstuna kommun

Byggherredialog - Årby Norra

Eskilstuna kommun bjöd våren 2016 in intressenter att anmäla sig för att få möjligheten att delta i en byggherredialogför området Årby Norra i Eskilstuna. Syftet med byggherredialogen är att utveckla ett nytt bostadsområde i Årby med hänsyn till både det befintliga bostadsområdet, genomförbarhet, kvalitet och långsiktig hållbarhet. Målet är att tillskapa goda bostäder i en väl gestaltad livsmiljö.

Utvalda parter för byggherredialogen

Intresset har varit stort från fastighetsägare, exploatörer och arkitekter att vara med och utveckla Årby och i förlängningen hela Eskilstuna.

De olika intresseanmälningarna har gåtts igenom och bedömts av representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen, Mark och exploatering och en oberoende arkitekt. Centralt i bedömningarna har varit bland annat redovisad motivering; sociala ambitioner; referensmaterialets relevans, kvalitetsnivå och koppling till den specifika uppgiften; samt företagens erfarenheter och kapacitet att genomföra projektet. Bedömning och värdering är gjorda av kombinationen exploatör och arkitektkontor.

Utvalda byggherrar ges möjlighet att, med sina respektive arkitekter, delta i en dialogprocess som leds av Eskilstuna kommun. Med dialogformens hjälp ska bästa lösningen för Årby Norra tas fram avseende stadsbyggnadslösning, bostadstyper, arkitektonisk kvalitet och genomförbarhet. Målet med byggherredialogen är att ta fram en master plan med tillhörande stadsbyggnadsramar för området. Efter dialogarbetet har kommunen för avsikt att tilldela mark till medverkande byggherrar genom markanvisningsavtal. 

Efter genomgångar av det inskickade materialet och gjorda bedömningar ges följande parter möjlighet att tillsammans med Eskilstuna kommun arbeta vidare med framtagandet av en masterplan och stadsbyggnadsramar för Årby Norra (i bokstavsordning):

  • Bygg-Fast och Balder 4 AB / Strategisk Arkitektur
  • Frense Larsson Byggnations AB / Tyréns
  • Klara fastigheter / Okidoki Arkitekter
  • Reinhold Gustavsson Förvaltnings AB / Tyréns
  • Svenska Stadsbyggen / KOD Arkitekter

  Förslag på integrerande stadsplanering med "hus i park". Klicka på bilden för att se den i större format.

  Så här ser området ut idag. Flygfoto ©Blom. Klicka på bilden för att se den i större format.

  Hjälpte informationen på den här sidan dig?

  Tack för ditt svar!

  Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.