MENY
Eskilstuna kommun

Tomträtt för småhus

Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld är en hyra för markområdet/tomten du disponerar.

Uträkning av ny tomträttsavgäld utgår från gällande marktaxeringsvärde. Det görs sen ett avdrag för tomtanläggning (enligt skattverkets riktvärden för normaltomt). Detta värde räknas sedan upp med fastighetsprisindexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kolumn östra mellansverige, jämförelse f n 2016-2018) till den tidpunkt när man skriver avtal om ny tomträttsavgäld. På detta tas sen en avgäldsränta på 3,25 %.

Formeln ser ut så här: Tomträttsavgäld = (marktaxeringsvärde – värde för tomtanläggningar) X prisutveckling X 3,25 %

I enstaka fall görs också ett avdrag för gemensamhetsanläggningar.

Hyran/avgälden är sen oförändrad under en bestämd tid, vanligtvis tio år.

Hyran/avgälden är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån i tomträtten. Innehavare av tomträtt får varje år en kontroll­uppgift där det framgår hur stor avgäld som betalats in under föregående år.

Friköpspris

Du kan friköpa din tomträtt för 75 % av 2018 års marktaxeringsvärde. Se ditt marktaxeringsvärde på ditt senaste besked om fastighetstaxering från Skatteverket. Friköpspriset påverkas av Skatteverkets fastighetstaxeringar som sker vart tredje år. Nuvarande marktaxeringsvärde gäller för 2018, 2019 och 2020.

Vid friköp av tomträtt tillkommer avgift för lagfart som Lantmäteriet tar ut. Här kan du räkna ut din lagfartskostnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHär kan du läsa om hur du söker lagfart när du friköpt din tomträtt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här hittar du blanketter för ansökan om lagfart.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friköp kan ske fyra gånger per år: 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Är du intresserad kontaktar du oss minst en månad innan önskat friköps­datum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fastighet och exploatering
Postadress

Eskilstuna kommun

Fastighet och exploatering

631 86  Eskilstuna

Carina Eriksson
Handläggare fastighetsfrågor