MENY
Eskilstuna kommun

Boendemiljö

Om du har problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp kan du kontakta miljökontoret. Tänk på att miljökontoret inte kan hjälpa dig med problem utanför din lägenhet som till exempel lukter i trapphus, mögel i källaren eller ostädad tvättstuga.

Du kan anmäla klagomål gällande din bostadsmiljö via vår e-tjänst klagomål till miljökontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller använda blanketten Klagomål till miljökontoret.

Trafikbuller

Trafikbuller är oönskat ljud som uppstår på grund av trafikmängd, tung trafik, hastighet, vägars utformning med mera.

I Sverige mäts trafikbuller genom antingen maximal ljudnivå eller ekvivalent ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en medelljudnivå under en viss tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande
ljudnivån under en viss tidsperiod, exempelvis en serie fordonspassager. Ljud beskrivs och mäts vanligen i dBA (decibel A).

I Eskilstuna är målsättningen att inga värden ska överskrida den ekvivalenta ljudnivån på 65 dB mot fasad.

Trafik på väg

Om du upplever att trafiken är störande eller att någon förändring gjort det värre, exempelvis om vägen byggts om eller en ny verksamhet som ger fler tunga fordon på vägen, så hör av dig till väghållaren. Väghållaren är ofta Eskilstuna kommun men det är Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för riksvägar som exempelvis E20 och väg 53 (även i stadsmiljö).

Kontakta Projekt-och GIS-kontoret på Eskilstuna kommun för frågor om buller.

Järnvägstrafik

Trafikverket är ansvariga för buller från järnvägen när tågen kör på rälsen. Det buller och gnissel som uppstår vid lastning och lossning av gods från vagnar samt rangering av tåg är inte Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsters ansvar i första hand. Kontakta Green Cargolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid frågor om buller och gnissel.

Tillsyn

Miljö- och räddningstjänstnämnden är tillsynsmyndighet för trafikbuller. Om den som är ansvarig för vägen inte kan förklara störningen eller gör tillräckliga åtgärder så ska du kontakta kommunens miljökontor med klagomål på trafikbuller. Kontakta alltid den verksamhetsutövare du tror är ansvarig innan du begär tillsyn.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84