Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Tomgångskörning

Här får du vet vad som gäller kring tomgångskörning i Eskilstuna kommun.

I Eskilstuna kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön anges att tomgångskörning är tillåtet endast en minut. Detta för att minska utsläppen av avgaser. Avgaserna innehåller ämnen som är skadliga för människor och djur och kan orsaka direkta besvär hos allergiska och känsliga personer. Utsläppen bidrar dessutom till klimatförändringarna och är skadliga för växter.

Du kan enkelt bidra till att minska utsläppen genom att inte köra på tomgång. I Eskilstuna kommun gäller alltså generellt tomgångskörningsförbud efter en minut för alla stillastående fordon med förbränningsmotor.

Du får inte ha motorn i gång:

  1. För att värma upp fordonet
  2. För att driva luftkonditioneringen.
  3. vid broöppning
  4. vid en järnvägskorsning när ljussignalen visar rött sken, när ljudsignalen ljuder eller när en bom är nerfälld.

Av praktiska skäl gäller följande undantag:

  1. om trafikförhållanden tvingar dig att stanna, till exempel i en trafikkö
  2. om motorn hålls igång för att fordonet ska kunna användas till exempel för att gräva, hissa upp en lyftanordning, komprimera avfall och göra rent gator.

En kall motor släpper ut mer avgaser än en varm. Användning av motorvärmare minskar utsläppen av avgaser avsevärt och spar bränsle, vid körning vintertid. Användning av motorvärmare är motiverad upp till +10° C, förutsatt att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen.

Motorvärmaren minskar dessutom slitaget hos motorn genom att det bildas mindre sot och därmed mindre slam och bensin i oljan. Dessutom blir bilkupén varm något snabbare.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 28 september 2021