Temperatur och ljudnivå

Här får du information om temperatur och ljudnivå i din bostad.

Kontakt din hyresvärd

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt och under en längre period har problem med temperaturen eller höga ljudnivåer i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Blir du störd av ljud från dina grannar, läs mer här.

Anmäla klagomål

Om du inte får någon hjälp kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen genom att anmäla klagomål via e-post eller blankett.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden som kommunen kräver att fastighetsägare ska klara. Bland annat gäller följande i bostäder:

Buller

  • högst 30 dB (installationsbuller från exempelvis ventilation)
  • högst 25 dB (hörbara tonkomponenter från exempelvis musik)

Temperatur

  • minst 18 °C (20 °C för känsliga grupper)
  • högst 24 °C (26 °C tillfälligt)

Vid extrema väderförhållanden, såsom vid tillfälliga höga temperaturer utomhus, gäller inte riktvärdena för temperatur inomhus.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024