Luft och ventilation

Här får du information om luft och ventilation i din bostad.

Kontakta din hyresvärd

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt och upplever problem med luften eller ventilationen i din lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du kan anmäla klagomål gällande din bostadsmiljö via e-tjänst eller blankett.

Dålig luftomsättning kan bero på:

  • för få eller igensatta uteluftsventiler
  • för dåligt drag i frånluftskanal

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för ventilation i bostäder.

  • Luftomsättningen ska minst vara 0,5 rumsvolymer per timme.
  • Uteluftsflödet ska inte understiga 0,35 liter luft per sekund och kvadratmeter golvarea eller 4 liter luft per person.
  • Drag får inte överstiga 0,15 meter per sekund.

Du kan läsa mer om ventilation på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Upplever du problem med buller från ventilationen? Läs mer om det här.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024