Här hittar du information om hur du hanterar grannar som stör genom hög ljudnivå.

Har du grannar som stör dig genom att ha för hög ljudnivå via TV:n, stereon, fester eller liknande? Prata först med grannen och se om ni kan nå en lösning tillsammans.

Kontakta din fastighetsägare

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt kan du även kontakta fastighetsägaren, det vill säga din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som i första hand ska undersöka om dina grannar är onormalt störande. Fastighetsägaren har då möjlighet att ge tillsägelser, men även att avhysa personer som inte följer ordningsreglerna.

Om bullerstörningen beror på att ljudisoleringen är dålig är det fastighetsägarens ansvar att göra någonting åt det.

Om din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen inte tar sitt ansvar att utreda ditt klagomål kan du vända dig till hyresnämnden i Västerås. Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiken i frågor kring bland annat störningar och uppsägningar från hyresgäster.

Klicka här för att komma till Hyresnämndens webbplats

Är du medlem i Hyresgästföreningen ska du kontakta dem för hjälp.

Klicka här för att komma till Hyresgästföreningens webbplats

I vissa fall kan kommunen hjälpa till. Det gäller bland annat bullerstörningar från ventilationsanläggningar och fläktar eller från olika verksamheter såsom restauranger eller industrier.

Läsa mer om ljudnivå i bostadsmiljön

Lagstiftning vid störningar från grannar

Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen (som ingår i jordabalken), bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. Miljöbalken är till vissa delar också tillämplig men har oftast inte lika bra möjligheter att komma tillrätta med störningen.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 12 februari 2024