Elda inomhus

Nu när det blir kallare utomhus är det många som vill elda i sina kaminer. Här hittar du information om vad du ska tänka på när du eldar inomhus.

Elda rätt

Det är viktigt att elda på rätt sätt eftersom felaktig eldning kan påverka både din och din omgivnings hälsa negativt. När du eldar rätt bidrar det inte bara till att minska risken för ohälsa utan det är även bättre för klimatet, brandsäkerheten och din plånbok.

Tänk på det här när du eldar

  • Elda med torr ved. Veden bör ha en fukthalt på 15 - 20 procent. En bra tumregel att veden ska ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och helst ett år. Ta in veden och ha den inomhus i några veckor innan användning.
  • Se till att du når tillräckligt hög temperatur för att få till en fullständig förbränning.
  • Se till att elden har tillräcklig lufttillförsel för att minska mängden rök och sotpartiklar.
  • Elda inte mer än 2-3 kg ved per timme, eller enligt instruktionsboken, och inte längre än 3-4 timmar. Låt sedan eldstaden vila minst lika länge som du eldat.
  • Du inte får elda hushållsavfall som till exempel pappers- eller plastförpackningar. Du får inte heller elda målat eller tryckimpregnerat trä.
  • Glöm inte att ha fungerande brandvarnare hemma!

Utöver punkterna ska du alltid följa eldningsinstruktionerna som gäller för just din eldstad. Om du vill kontrollera att du har en god förbränning kan du titta på röken från skorstenen. Vid en god förbränningen är röken vitaktigt eller genomskinlig. Om röken är svart, mörkgrå och luktar starkt betyder det att förbränningen är ofullständig. Om röken är gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjära.

På Naturvårdsverket webbplats finns mer information riktad till dig som eldar med ved, pellets eller andra bränslen.

Naturvårdsverket - allmän information om vedeldning

De har också råd och tips för dig som eldar i kamin, spis och ugn.

Naturvårdsverket - elda i kamin, spis och ugn.

Hälsorisker

Vid förbränningen som sker vid eldning inomhus bildas det luftföroreningar som kan påverka hälsan. Barn, äldre och astmatiker är extra känsliga för dessa utsläpp. När du eldar med ved bildas sot, kväveoxider och polycykliska aromatiska kolväten (PAH-ämnen) i luften som du andas in. Dessa ämnen kan orsaka besvär i andningsvägarna och kan även bidra till problem med hjärt-kärlsystemet. Vissa PAH-ämnen är cancerframkallande.

För att minska risken för hälsobesvär på grund av eldning inomhus är det viktigt att elda på rätt sätt. På så vis minskar mängden luftföroreningar inomhus.

Ta hänsyn till dina grannar

Om du har grannar i närheten är det viktigt att du tar hänsyn till dem när du eldar. Röken som kommer från skorsten kan påverka deras inomhusmiljö.

För att undvika att du stör dina grannar vid eldning behöver du först och främst se till att du eldar rätt. Det minskar mängden rök och sotpartiklar som skapas vid förbränningen. Du kan även kontrollera vindriktningen och försöka planera din eldning till tidpunkter då vinden inte ligger mot grannens hus. Ju oftare du eldar desto större är risken för att dina grannar störs. Domstolar har kommit fram till att trivseleldning endast får göras högst två gånger i veckan, du bör därför inte elda oftare än så.

Om du störs av grannens vedeldning

Om du störs av grannens vedeldning bör du i första hand kontakta din granne för att komma fram till en lösning. Om det finns en förening eller samfällighet där du bor kan du även kontakta dem.

Om du fortfarande upplever problem efter att du pratat med din granne kan du höra av dig till oss. Vid klagomål startas ett tillsynsärende där en individuell bedömning görs av just din situation. Kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning om du har frågor om hur ärendeprocessen går till. Det går också bra att anmäla via vår e-tjänst.

Installera eldstad och kamin

Innan du installerar din eldstad eller kamin måste du göra en anmälan till bygglovsenheten. Här kan du läsa vilka regler som gäller vid installation av eldstad i ditt hem.

Kontrollera din eldstad

Hur ofta eldstaden behöver sotas beror på vilken sorts eldstad du har och hur ofta du eldar. Vid en brandskyddskontroll görs en besiktning av eldstad och skorsten. Brandskyddskontroll får bara genomföras av behörig sotare.

Här kan du läsa om vad som gäller för sotning och brandskyddskontroll av befintlig eldstad.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 7 februari 2024