Här hittar du information om vad som gäller om du blir störd av buller från industrier, restauranger eller andra verksamheter, byggarbetsplatser eller trafik.

Är du företagare?

Är du företagare och din verksamhet kan orsaka bullerstörning så kan du läsa mer om vad som gäller på företagswebben.

Verksamhetsbuller

Störs du av buller från en närliggande industri, bangård, restaurang eller annan verksamhet?

Om du upplever buller ska du alltid först kontakta verksamheten. De är kanske inte medvetna om problemet och kan direkt göra åtgärder. Om din kontakt inte leder till någon förändring så kan du skicka in ett klagomål till miljökontoret via e-tjänst eller blankett.

Kan du inte säga varifrån bullret kommer så skriv ned vilka datum och tider du upplevt bullret och skicka in ett klagomål till miljökontoret via e-tjänst eller blankett. Miljökontoret har för det mesta möjlighet att avgöra vilken verksamhet det kan vara som stör.

Naturvårdsverkets webbsida kan du läsa mer om vad som gäller om du blir störd av buller.

Störs du av byggbuller?

Om du upplever störningar av byggbuller får byggarbetsplatser bör du i första hand kontakta verksamhetsutövaren eller byggherren som ansvarar för byggnationen. Berätta om din upplevelse och vilka tider på dygnet du störs, det kan underlätta för byggherren att förstå vad som orsakar störningen. Bor du i hyresrätt så kontakta också hyresvärden.

Om din kontakt inte leder till någon förändring så kan du skicka in ett klagomål till miljökontoret via vår e-tjänst eller blankett.

E-tjänst - anmäl klagomål till miljökontoret
Blankett - anmäl klagomål till miljökontoret

Vad är byggbuller?

Miljöbalken innehåller regler som syftar till att förebygga, hindra och/eller motverka olägenheter för människors hälsa och miljön. som exempelvis buller från byggarbetsplatser. Det vanligaste är dock att byggarbeten är begränsade i tid. Tillfälliga störningar är svåra att med miljöbalkens hjälp ställa krav om åtgärder kring.

Hur hög ljudnivå trafikbuller förorsakar i stadsmiljön, påverkas av antal tung trafik, hastighet, vägars utformning, antal fordon, typ av fordon, med mera. När en bil kör fortare än 40 km/h så låter däcken mer än motorn. I låga farter har motorljudet betydelse men motorn på elbilar och elbussar låter i princip ingenting

Bullerskyddande åtgärder

För att åtgärda trafikbuller finns flera metoder. De vanligaste och mest kostnadseffektiva är fönsteråtgärder, skärmar och hastighetssänkande åtgärder.

För att få bidrag för fönsteråtgärder ska ljudnivån vid fasad vara 65 dB(A) eller högre. Bidrag till bullerskyddsåtgärder gäller endast bostadshus byggda före år 1998. Bidrag beviljas inte för de fastigheter som redan har fönster med ljudisolering överstigande 32 dB(A).

Störs du av trafikbuller?

Kontakta i första hand väghållaren. Är det en riksväg så är staten i form av Trafikverket ansvariga för vägen, är det en kommunal väg så ska du kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen- Projekt och GIS.

Om den som är ansvarig för vägen inte kan förklara störningen eller gör otillräckliga åtgärder kan du kontakta kommunens miljökontor med klagomål på trafikbuller. Kontakta alltid den väghållare du tror är ansvarig innan du begär tillsyn.

Höga hastigheter och bullrande motorcyklar är en tillsynsfråga hos polisen. Buller som kommer från att bilar och lastbilar kör fortare än hastighetsbegränsningen åtgärdas inte av väghållaren, utan istället genom polisens hastighetskontroll.

Anmäla klagomål om trafikbuller

Här kan du anmäla klagomål om trafikbuller.

Blir du störd av högljudda grannar? Här hittar du information om hur du hanterar grannar som stör genom hög ljudnivå.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 7 maj 2021