Här hittar du information om vad som gäller om du blir störd av buller från industrier, restauranger eller andra verksamheter, byggarbetsplatser eller trafik.

Är du företagare?

Är du företagare och din verksamhet kan orsaka bullerstörning så kan du läsa mer om vad som gäller på företagswebben.

Verksamhetsbuller

Störs du av buller från en närliggande industri, bangård, restaurang eller annan verksamhet?

Om du upplever buller ska du alltid först kontakta verksamheten. De är kanske inte medvetna om problemet och kan direkt göra åtgärder. Om din kontakt inte leder till någon förändring kan du skicka in ett klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen via e-tjänst eller blankett.

Kan du inte säga varifrån bullret kommer så skriv ned vilka datum och tider du upplevt bullret och skicka in ett klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen via e-tjänst eller blankett. De har för det mesta möjlighet att avgöra vilken verksamhet det kan vara som stör.

Naturvårdsverkets webbsida kan du läsa mer om vad som gäller om du blir störd av buller.

Störs du av byggbuller?

Om du upplever störningar av byggbuller från byggarbetsplatser bör du i första hand kontakta verksamhetsutövaren eller byggaktören som ansvarar för byggnationen. Berätta om din upplevelse och vilka tider på dygnet du störs, det kan underlätta för byggaktören att förstå vad som orsakar störningen. Bor du i hyresrätt så kontakta också hyresvärden.

Om din kontakt inte leder till någon förändring så kan du skicka in ett klagomål till miljö- och byggavdelningen via e-tjänst eller blankett.

E-tjänst - anmäl klagomål -byggbuller
Blankett - anmäl klagomål -byggbuller Pdf, 199 kB.

Vad är byggbuller?

Miljöbalken innehåller regler som syftar till att förebygga, hindra och/eller motverka olägenheter för människors hälsa och miljön, som exempelvis buller från byggarbetsplatser. Det vanligaste är dock att byggarbeten är begränsade i tid. Tillfälliga störningar är svåra att med miljöbalkens hjälp ställa krav om åtgärder kring.

Hur hög ljudnivå trafikbuller förorsakar i stadsmiljön, påverkas av antal tung trafik, hastighet, vägars utformning, antal fordon, typ av fordon, med mera. När en bil kör fortare än 40 km/h så låter däcken mer än motorn. I låga farter har motorljudet betydelse men motorn på elbilar och elbussar låter i princip ingenting.

Bullerskyddande åtgärder

För att åtgärda trafikbuller finns flera metoder. De vanligaste och mest kostnadseffektiva är fönsteråtgärder, skärmar och hastighetssänkande åtgärder.

Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun

Den dominerande bullerkällan i kommunen är trafikbuller från statliga och kommunala vägar och spår. Åtgärdsplanens syfte är att skapa förutsättningar för att bedriva arbete för att förbättra ljudmiljön i kommunen.

Läs mer i Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun Pdf, 2 MB..

Störs du av trafikbuller?

Kontakta i första hand väghållaren. Är det en riksväg så är Trafikverket väghållare. Eskilstuna kommun är väghållare för kommunala gator och vägar.

Se karta för väghållare

Om den som är ansvarig för vägen inte kan förklara störningen eller åtgärdar störningen, kan du kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning med klagomål på trafikbuller. Kontakta alltid den väghållare du tror är ansvarig innan du begär tillsyn.

Buller som orsakas av att bilar och lastbilar kör fortare än hastighetsbegränsningen är inte kommunens ansvar. Höga hastigheter och bullrande motorcyklar är en tillsynsfråga hos polisen.

Kontakt gällande buller när kommunen är väghållare

Mejla Projektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen eller ring 016-710 10 00.

Anmäla klagomål om trafikbuller

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om väghållaren inte löser problemet. Använd gärna vår e-tjänst Anmäl klagomål -trafikbuller

Blir du störd av högljudda grannar? Här hittar du information om hur du hanterar grannar som stör genom hög ljudnivå.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 7 februari 2024