MENY
Eskilstuna kommun

Kadmium i konstnärsfärger

Konstnärsfärger kan vara en risk för människor och miljö!

Vad är kadmium

Kadmium är ett grundämne som tillhör gruppen tungmetaller. Det är ett miljöfarligt ämne, giftigt för vattenlevande organismer och varmblodiga djur och med stor rörlighet i miljön. Kadmium tas i naturen upp av växter, framförallt växande grödor för livsmedelsproduktion men även av betande djur och sedan vidare till människan. Hos människan ansamlas kadmiumet i lever och njurar. Kadmium och kadmiumföreningar
kan bl.a ge nedsatt njurfunktion, benskörhet men även cancer. Kadmium har ingen livsnödvändig funktion.

Kadmium finns i konstnärsfärger!

Kadmium används i vissa gula och röda färgpigment. De är vanligast i oljefärg men förekommer även i akryl- och akvarellfärger. I en del akvarellfärger kan det förekomma upp till 45 vikt% rent kadmium. Färger där det står hue, sub eller imit innehåller inget kadmium.

Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer

Kadmium som sköljs ut i vasken hamnar i reningsverket där det mesta fälls ut i slammet och resten följer med i utgående vatten till Eskilstuna-ån och vidare till Mälaren. Vi arbetar för att slammet ska kunna återföras till åkrarna som gödning därför är det viktigt att alla hjälper till och inte sköljer ner färgrester i avloppet utan lämnar det till en återvinningscentral som farligt avfall.

Miljövänlig hantering

Om man ändå vill använda färger innehållande kadmium så kan en del av problemen undvikas genom rätt hantering.

  • Torka bort färg från händerna före tvätt
  • Torka ur penslarna så långt det är möjligt och skölj sedan ur penslarna i vatten eller lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen innan sköljning av dessa.
  • Rena sköljvattnet genom att tillsätta flockningsmedlet BAUXIT som finns i de flesta välsorterade konstnärsbutiker. (tillsätt ½- 1 msk Bauxit till 1 liter vatten)
    När vattnet ser klart ut, rör om försiktigt och filtrera vattnet igenom ett kaffefilter.
    Det filtrerade vattnet kan därefter hällas ut i avloppet.
  • Färgrester, tomma tuber, kaffefiltret och pappers/tygtrasor lämnas som farligt avfall på återvinningsstation.
  • Märk avfallet med att det ”innehåller kadmiumrester”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84