MENY
Eskilstuna kommun

Bestämmelser för kompostering

Lagbok

 Foto: Lisbet Skärstam

För att förebygga och undvika olägenheter i form av skadedjur och dålig lukt vill miljökontoret ha kännedom om var och hur kompostering äger rum. Det är olika rutiner beroende på vad som komposteras och vilka mängder det rör sig om.

  • Trädgårdsavfall får komposteras om det kan ske utan olägenhet. Ingen anmälan behövs.
  • Anmälan ska göras till miljökontoret om du ska kompostera matavfall. Ifyllningsbar blankett  finns i självservice
  • Större mängder organiskt avfall än 10 ton/år (motsvarande 192 kg/vecka).
    Då är det anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet.

All kompostering måste ske så att det inte blir sanitär olägenhet för omgivningen Renhållningsföreskrifter för Eskilstuna kommun 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84