Eskilstuna kommun

Här hittar du information om hur du komposterar matavfall och avfall från toaletter.

Du måste göra en anmäla eller ansökan till miljökontoret om:

 • du vill kompostera ditt eget matavfall
 • du vill få tillstånd till eget omhändertagande av toalettavfallet

Det finns flera olika toalettlösningar utan vattenspolning. De vanligaste är förmultningstoalett, förbränningstoalett och torrtoalett, med eller utan urinsortering. Toalettavfall måste hanteras på rätt sätt för att minimera smittrisken. För att få tillstånd till eget omhändertagande av toalettavfallet måste du skicka in en skriftlig ansökan till miljökontoret.

Ansök om eget omhändertagande av toalettavfall.

För handläggning av ärendet tas en timmes avgift ut.

Här ser du vilka taxor som gäller.

Gödsling med urin

Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Innan spridning ska urin förvaras i tät behållare av åldersbeständigt material som tål högt pH.

När du gödslar med urin, tänk på:

 • Urinen ska spridas på marken och inte i marken. Det bästa är att sprida urinen så nära markytan som möjligt och sedan mylla eller vattna ned den.
 • Det är inte tillåtet att leda urinen ut i marken via stenkista eller ut i en avloppsanläggning som bara är avsedd för bad-, disk- och tvättvatten.
 • Tillför inte mer näring till en yta än vad den kan tillgodogöra sig. För att du ska kunna ta hand om urin på ett lämpligt sätt krävs därför en odlingsyta på minst 50 m2 per person.
 • Gödsling med urin ska ske under växtsäsongen, april till oktober.
 • Var extra noga med hygienen om du gödslar dina grönsaksodlingar eller annat som ska ätas.

Läs mer om hantering av urin.

Kompostering av toalettavfall

Detta ska du tänka på:

 • En latrinkompost ska bestå av minst två behållare som används växelvis.
 • Komposten ska vara tillverkad av ett tåligt material, ha tät botten, regntätt lock och vara utformad så att skadedjur inte kan ta sig in. Dessutom ska komposten vara ventilerad (ventilationen förses med insektsnät).
 • Komposten ska placeras på lämplig plats och på betryggande avstånd från vattentäkt och grannar.
 • Komposterat toalettavfall bör förvaras i kompostbehållaren i minst två år. Först därefter får det användas som jordförbättringsmedel.
 • Vid gödsling med behandlat toalettavfall i din trädgård behöver du en yta på minst 50 m2 per person och år.
 • Kompostmaterialet ska myllas ned för att minska risken för att människor och djur kommer i kontakt med det.
 • Grönsaker och annat som ska ätas råa bör du inte gödsla med toalettavfall.

Läs mer om olika toaletter och hantering av toalettavfall.

Hantering av aska från förbränningstoalett

Aska från förbränningstoaletter innehåller inte några smittämnen. Askan kan därför användas som gödsel på odlingar utan risk för smittspridning. Tänk på att askan är mycket näringsrik och att det krävs lika stora ytor som vid spridning av komposterat latrin.

Även om askan är fri från smittor krävs fortfarande att du ansöker om dispens från Eskilstunas renhållningsföreskrift för att få omhänderta toalettavfallet själv.

Ansök om eget omhändertagande av toalettavfall.

Placering

Placera komposten i en skuggig och blåsfri del av trädgården eftersom den annars lätt torkar ut. Tänk även på att placera komposten så att dina grannar inte blir störda av den.

Val av kompostbehållare

För att komposten ska fungera riktigt bra så bör du ha två behållare. En där du samlar kompostmaterialet och låter den första delen av komposteringen äga rum, och en behållare där du låter komposten mogna.

Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att råttor och möss inte kommer in i den, med till exempel täta sidor och lock. Det är också viktigt att luft kan komma in i komposten, så locket bör kunna släppa in luft.

Om enbart trädgårdsavfall som till exempel gräsklipp, löv och ogräs ska komposteras, räcker det med att du bygger en enkel öppen kompost, en så kallad kompostkätte. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det till miljökontoret.

Har du frågor om ett specifikt komposteringssätt, kontakta gärna miljökontoret.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 31 oktober 2022