Eskilstuna kommun

Hantering av avfall och återvinning

Här hittar du information om hur du hanterar avfall och återvinning. Du får även information om Eskilstunas återvinningscentraler och återvinningsstationer.

Miljökontoret handlägger dessa ärenden

Eskilstuna Energi & Miljö handlägger dessa ärenden

Vissa ärenden som tidigare handlagts av miljökontoret handläggs nu av Eskilstuna Energi & Miljö AB.

  • Begäran om ändrat tömningsintervall för hushållsavfall (avfall som finns i soptunna)
  • Uppehåll i tömning av hushållsavfall (avfall som finns i soptunna)
  • Uppehåll av abonnemang
  • Beställ sommarsopor

Här kan du läsa mer om avfallstaxa, priser, öppettider, turlistor med mera.

I Eskilstuna finns det två återvinningscentraler:

  • Lilla Nyby
  • ReTuna

Här finns information om återvinningscentralernas öppettider och vad du får lämna på återvinningscentralerna.

Ansvar

Det är Eskilstuna Energi & Miljö AB som ansvarar för Eskilstunas återvinningscentraler.

Det är Förpacknings & tidningsinsamlingen AB som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar, det vill säga tömmer Eskilstunas återvinningsstationer.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 17 januari 2023