MENY
Eskilstuna kommun

Ny arena och nytt badhus i Eskilstuna

Eskilstuna satsar på ett nytt badhus och en ny arena med träningshallar i Munktellstaden. Dessa anläggningar bidrar till att Munktellstaden blir en levande stadsdel i ett attraktivt område i Eskilstuna.   

Nytt badhus - Munktellbadet

Munktellbadet öppnade 28 maj 2016. NCC har byggt badhuset på uppdrag av Eskilstuna kommunfastigheter. Eskilstuna Bad AB ansvarar för verksamheten i badhuset. 

Eskilstunas nya badhus i Munktellstaden. Illustration: Liljewall Arkitekter.

Munktellbadet är Sverige första miljöcertifierade badhus enligt miljöklass Guld. Här kan du läsa mer om badhuset.

Ny arena - STIGA Sports Arena Eskilstuna

Första spadtaget för en ny arena togs i slutet av maj 2015 och Eskilstuna Kommunfastigheter AB bygger. Arenan färdigställs våren 2017 och invigs till sommaren.

Här kan du läsa mer om arenan.

Eskilstunas nya arena. Illustration AQ Arkitekter.

Bygginformation

Upprustningen av miljöerna runt omkring det nya badhuset och arenan pågår på John Engellaus gata, Holger Lindströms plats och Arvid Olssons gata. Arbetet handlar om att utveckla gaturummet, lägga ny beläggning, plantera nya träd, bygga murar och sätta kanter i corten. Det går att ta sig fram men tänk på att det är ett arbetsområde. Arbetet beräknas vara klart till invigningen av nya arenan sommaren 2017. Här kan du läsa mer om utvecklingen av stadsmiljön i området.

Trafiken i Munktellstaden

I och med att området omvandlas kommer fler människor att behöva ta sig till och från Munktellstaden per fot, cykel, kollektivtrafik och bil. Den nya gång- och cykelbron är ett nytt alternativ för dig som vill ta dig till Munktellstaden på ett hållbart sätt. Det planeras även för ett parkeringshus i området. Här kan du läsa mer om hur du tar dig till Munktellstaden.

Prenumerera på senaste nytt!

Du som är intresserad av att följa det fortsatta arbetet kan anmäla dig som prenumerant genom att klicka på Prenumerera ovan. Då får du ett meddelande i din e-post varje gång webbsidan uppdateras.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Benny Larsson
Samordnare arena-, bad- och campusprojektet