Årbyskolan finns vid infarten till Eskilstuna centrum från E20. Det finns goda bussförbindelser till och från skolan. I närheten av skolan finns Årbyskogen, Bollhuset och idrottsplaner vid Balsta området.

Skolan har idag (inklusive grundsärskolan) cirka 820 elever och 160 personal. Det finns fritidshem för barn från förskoleklass upp till och med årskurs 3 samt ”Öppen verksamhet” för barn i årskurs 4-6.

Öppet Hus

Årbyskolan har Öppet Hus tisdag 2 november klockan 15.00-17.00.
Ingång sker via huvudentrén ifrån Magistervägen.

Stängningsdag

Påminnelse om att hela GRUNDSKOLAN, inklusive fritids och Eftis, är stängd måndag V44, 1 november, på grund av utbildning

Uppdaterad: 20 oktober 2021