Anläggningslyft

Underhåll och reparation av idrottsanläggningar.

Eskilstuna kommun och Kommunfastighet har genomfört underhålls- och reparationsarbete på 27 idrottsanläggningar och badplatser och motionsspår.

Arbetet med anläggningslyftet startade 2020 efter beslut av Kommunfullmäktige. Projektet är ett samarbete mellan Kfast och Eskilstuna kommun. Totalt har 49,5 miljoner kronor investerats varav Kfast har bidragit med 19,5 miljoner. Anläggningslyftet har pågått under 2020,2021 och 2022 och resulterat i bland annat fler än 70 renoverade omklädningsrum, 950 löpmeter nymålad fasad och 85 nya duschbås.

Arbetet har utförts i dialog med föreningslivet och enligt en politiskt beslutad prioriteringsordning. Akuta åtgärder på samtliga anläggningar samt anläggningar för breddidrott för flickor och pojkar har prioriterats.

Nedan kan du se en sammanställning över vilka åtgärder som genomförts på respektive anläggning.

 • Byte av fasadbelysning.
 • Ny trygghetsbelysning.
 • Omklädningsrum, korridorer, kök.
 • Altan är byggd.

 • Ommålning av omklädningsrum.
 • Uppbyggnad av omklädningsbås i omklädningsrum.
 • Målning av fasad.

 • Målning av väggar och tak i kiosk/kök samt diverse andra utrymmen.
 • Byte av köksskåp i kiosk.

 • Tillbyggnad av ridhus med omklädningsrum, duschrum och pentry.
 • Utvändig målning.
 • Invändig uppfräschning och ny belysning i cafeteria.
 • Renovering av föreningskök.

 • Nya duschbås.
 • Montering av jalusi för att tillskapa ett förråd.
 • Installation av nytt lås, RCO.

 • Utvändig målning (fasader).

 • Utvändig målning av dörrar.
 • Uppfräschning av omklädningsrum (målning av väggar och tak, byte av bänkar och krokar).
 • Standardhöjande renovering av duschrum.
 • Målning av korridorer och dörrar.
 • Omklädningsrum målade och renoverade.
 • Samlingsrum målat och renoverat.
 • Stambyte alla duschar.

 • Målning av väggar och tak i entré, korridor samt i samlingsrummet.
 • Förstärkning av golv i samlingsrum.
 • Ny lyftvärmepump installerad.

 • Uppfräschning av buskage och röjning av sly.
 • Trygghetsskapande åtgärder (ny belysning och fler belysningsstolpar).
 • Ny timer för tidsstyrning av belysning.
 • Nya informationstavlor.
 • Uppfräschning av entréer.
 • Ommålning av staket och dörrar.
 • Tillgänglighetsanpassningar.

 • Uppfräschning av omklädningsrum och städrum med målning av väggar och tak.
 • Nytt golv i omklädningsrum.
 • Förbättringsåtgärder av klädkrokar, speglar samt byte av dörrar.
 • Byte av invändig samt utvändig belysning.

 • Målning av fasader på tre byggnader.
 • Byte av fönster på två byggnader.
 • Ny golvmatta i serveringsrum.
 • Nya luftvärmepumpar i omklädningsrum.
 • Förstärkning av läktare.
 • Alla läktarstolar är utbytta.
 • Sittbänkar är renoverade.

 • Målning av omklädningsrum, korridorer, VIP-rum m.m.
 • Nytt golv i omklädningsrum samt korridorer.
 • Nya duschbås.
 • Ny entrédörr.
 • Byte av belysning.
 • Målning av fasad.

 • Renovering av omklädningsrum och duschrum med nya ytskikt på golv, väggar och tak samt byte av belysning.
 • Uppfräschning av samlingslokal, entré och korridorer.

 • Byte av golv i tre omklädningsrum samt korridor.
 • Målning och uppfräschning av allmänna toaletter.
 • Renovering av duschrum.

 • Byte av golv i lokal för bågskytte.
 • Uppfräschning av SISU:s lokaler med målning av väggar och tak.
 • Byte av golv i entré.
 • Målning.
 • Ombyggnad av omklädningsrum och duschrum (två omklädningsrum byggs om till fyra stycken).

 • Renovering av bastu med ny väggpanel, nya bänkar och dörr.
 • Uppfräschning av de allmänna toaletterna genom målning av väggar, tak samt byte av sanitetsutrustning.
 • Nytt staket.
 • Ny belysning utomhus.

 • Renovering av duschrum med nya ytskikt på golv och väggar.
 • Ombyggnad av bastu och tvättstuga till duschrum.
 • Tillbyggnad med omklädningsrum, duschrum, domarrum och förråd.

 • Renovering av duschrum (kakel, klinker, målning, duschar, bås)
 • Målning och nya toaletter i omklädningsrum
 • Nya föreningsförråd.
 • Samlingsrum renoverat.
 • Målning av korridorer.
 • Alla dörrar renoverade och målade.
 • Installation av luftvärmepump.

 • Ommålning av korridorer och omklädningsrum.
 • Nya sittbänkar och kroklister i omklädningsrum.

 • Utvändig målning.
 • Takbyte.
 • Installation av luftvärmepumpar.
 • Omklädningsrumsbyggnad påbörjad.

 • Spårning i betonggolv för att minimera halkrisk.
 • Anläggning av ny sarg utomhus.
 • Renovering av sarg i ridhus.
 • Markarbeten vid foderrummet.
 • Markarbete för större yta utvändigt.

 • Ommålning av omklädningsrum.
 • Byte av bänkar och kroklister.
 • Målning av diverse andra passager och utrymmen.

 • Invändig målning.
 • Byte av belysning i hallen.
 • Tillbyggnad av skärmtak/carport för verksamhetens maskiner och fordon.
 • Ny placering av entré in till hallen.
 • Tillgång till den nya entrén ses över och anpassas.

 • Nytt styrsystem för ventilationen.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Byte av röda läktarstolar.
 • Handikapp ramp är byggd.

 • Målning av fasader, entrédörrar och fönster.
 • Spårning i betonggolv för att minimera halkrisk.
 • Invändig renovering av personalbyggnad.
 • Nytt torkrum samt garage/förråd.
 • Renovering av kök och pentry genom byte av golv, målning av väggar och tak, nya köksskåp samt ny belysning.
 • Målning av väggar och tak korridorer och toalett (golv, väggar).
 • Åtgärder för tillgänglighetsanpassning; dörröppnare, kontrastmarkeringar, ramp.

 • Målning av väggar och tak i omklädningsrum samt byte av krokar och bänkar.
 • Byte av akustiktak i entréhall.
 • Ny vägg i gymnastikhall.

 • Målning av fasader.
 • Byte av belysning i samtliga byggnader.
 • Byte av utvändig belysning.
 • Uppfräschning av kanslilokaler.
 • Stamrenovering med byte av samtliga rör.
 • Renovering av befintliga duschrum, toaletter och förråd.
 • Tillbyggnad av omklädningsrum med tillhörande duschrum.

 • Utvändig målning av dörrar.
 • Uppfräschning av toaletter, entré och samlingsrum genom målning av väggar, tak och dörrar.
 • Förstärkning av utvändig trappa.
 • Ny belysning entrétorg.
 • Ny belysning stickspår mot Skiftinge.
 • Ny beläggning entrétorg.

Mattias Albers

Områdeschef, Arenor och friluftsliv

Telefon:

Uppdaterad: 2 juni 2023