Stöd till dig som anhörig

Anhörigstödet i Eskilstuna kommun finns för dig som är anhörig. Vi är fyra anhörigkonsulenter som alltid arbetar utifrån dina behov och önskningar.

Vem är anhörig?

Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Du är en väldigt viktig och betydelsefull person som inte behöver klara allt själv.