MENY
Eskilstuna kommun

Samråd för Nötknäpparen 26 (Slakthusområdet)

Utdrag ur plankarta

Fågelvy över området. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vy från Arenatorget. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vy från Gustafsvägen. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vy från Munktellsgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Situationsplan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplane är att göra det möjligt att bygga skola, kontor, bostäder, parkeringsgarage och lokaler för handel och andra verksamheter. För att säkerställa skolelevers säkerhet på, till och från platsen måste trafiksäkerheten förbättras på Munktellsgatan och Gustafsvägen. Detta görs genom att gaturummet utformas så att gångare och cyklister prioriteras. Gaturummet på Munktellsgatan ska också utformas så att ett grönt stråk kan utvecklas mellan åstråket vid Eskilstunaån och Årby naturreservat. Ovanstående åtgärders inverkan på riksintresset Eskilstuna D5 ska också prövas i planen.. 

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget i foajén i Värjan, Alva Myrdals gata 5 under tiden 21 november - 16 december 2019. Värjans öppettider är måndag till torsdag 07.45-16.30, fredag 07.45-16.00.

Handlingarna som hör till planförslaget finns under "Dokument".

Välkommen med dina synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt, undertecknat med namn eller fastighetsbeteckning senast
16 december 2019 till:

Eskilstuna kommun
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Du kan också skicka dina synpunkter till oss via e-post under "Kontakt". Vänligen uppge planens namn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.