MENY
Eskilstuna kommun

Val av förskoleklass och grundskola

Skolvalsperioden till kommunal förskoleklass och grundskola till höstterminen 2017 är uppdelad i två perioder.

  • 1 november – 16 december 2016 för förskoleklass-årskurs 6
  • 9 januari – 3 februari 2017 för årskurs 7-9

Så här väljer du skola

Alla vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 kommer att få brev hem med posten där eleven erbjuds plats på anvisad skola. Då ska du som vårdnadshavare logga in i vår e-tjänst för skolvallänk till annan webbplats och göra ett val. Du kan antingen acceptera skolplatsen eller söka en annan skola.

Friskolorna hanterar sina egna antagningar.

Den elev som fått en plats på sökt skola har gjort ett val som kommer att gälla det närmaste läsåret – man har ingen automatisk rätt att ”byta tillbaka” till den skola där man först fick erbjudande om plats.

Har du ytterligare frågor, vänd dig till rektor på ditt barns skola. Behöver du hjälp i e-tjänsten, skicka en förfrågan till skolval@eskilstuna.se

Skolbyte för elever i årskurs 1-6 och 8-9

Om du vill att ditt barn ska byta skola under pågående skolgång måste du som vårdnadshavare logga in på vår e-tjänst för skolvallänk till annan webbplats för att göra ett skolbyte.

Fritidshem

Alla föräldrar som arbetar eller har likvärdig sysselsättning, som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd, har rätt till plats för sina barn i skolbarnsomsorgen, fritidshem.

Här loggar du in och söker platslänk till annan webbplats och här hittar du mer information.

Skolskjuts

I normala fall behöver du inte ansöka om skolskjuts till ditt barn. Skolan sköter om det och informerar dig som vårdnadshavare. Har barnet växelvis boende måste vårdnadshavarna dock ansöka om skolskjuts själva.

Om en elev väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat  dem i har de inte per automatik rätt till skolskjuts. Skolskjuts i dessa fall kan dock beviljas om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.

Här hittar du ytterligare information och regler kring skolskjuts.

Flyttärenden

För dig som är nyinflyttad eller på väg att flytta ifrån Eskilstuna finns särskild information om skolvalet. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Eskilstuna direkt

En enklare väg till kommunens service och tjänster.

Öppettider

Öppet vardagar 7.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post