Eskilstuna Trade Center

Järnväg

Bra tågförbindelser blir ännu bättre.

Eskilstuna har framgångsrikt drivit på utvecklingen av en modern järnväg för såväl person- som godstransporter. Effektiva tågförbindelser är en viktig faktor för ett växande näringsliv.

Under 1990-talet ersattes den gamla banan mellan Eskilstuna och Södertälje med en ny, Svealandsbanan. Snart förlängdes snabbtågstrafiken
västerut till Örebro och Hallsberg, och därefter från Stockholm till Arlanda flygplats och Uppsala. Norra Södermanland har därigenom fått mycket bättre tågförbindelser i Mälardalsregionen.

Trafikverket arbetar nu med att öka spårkapaciteten så att goda förutsättningar finns för en robust halvtimmestrafik i båda riktningarna med extratåg under rusningstid.

Järnvägstrafiken på sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Ekilstuna-Flen-Katrineholm-Norrköping kallas UVEN, ett stort trafiksystem, som omfattar fyra län och sträcker sig över 260 km. Järnvägen har fått sitt namn efter initialerna i städerna Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Norrköping.

Inom Trafik i Mälardalen (TiM) samverkar trafikbolagen i Mälardalen: SJ, Upplands Lokaltrafik, Storstockholms Lokaltrafik, Länstrafiken i Örebro, Västmanlands Lokaltrafik och Länstrafiken i Sörmland för att underlätta för dig som reser i Mälardalen.

Innehållsansvarig: Eskilstuna Uppdaterad: 2011-06-09

Kontakta oss näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun

- om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda dig och ditt företag. 

Manuel Brändeborn
016-710 16 98, 070-089 32 24
manuel.brandeborn@eskilstuna.se

Mikael Jonsson
016-710 84 04, 073-950 63 00
mikael.jonsson@eskilstuna.se

2014-10-16

Årets butik

Årets butik i Eskilstuna Innerstads Pricken över i:et blev Guldklimpen!
Stort Grattis!

2014-10-16

Industriforum

Industriforum hålls denna på Näringslivsdagen i Eskilstuna.

2014-09-25

Kombiterminal

Besök på Eskilstuna Kombiterminal under Logistikevent 2014.

tillvaxt

EU´s regionala utvecklingsfond är med och finansierar projektet ”Investeringar och förstudie i anslutning till Eskilstuna kombiterminal” med drygt 6,4 miljoner kronor under 2år. Projektet ska skapa effektivare godshantering och stärka Eskilstuna som logistiknav.

 

Facebook

Gilla vår sida och följ hur vi jobbar för att locka fler affärer till Eskilstuna.