02 mars 2015 08:14

En av Sveriges viktigaste kombiterminaler

EKT som logistiknod

Eskilstuna Kombiterminal är en modern terminal som på bara några år etablerats som en av Sveriges viktigaste kombiterminaler - tack vare geografiskt läge, funktionell design och hög kapacitet. Kombiterminalen fick 2013 pris som "Årets Transportlösning" i Sverige.

Kombiterminalen är helt elektrifierad med två direka anslutningar till Svealands-banan. Med fyra hanteringsspår har terminalen en kapacitet på ca 300 000 TEU/årligen.

Eskilstuna Kombiterminal har en "inhouse tullavdelning" och ingår i Railport Scandinavia. 

Eskilstuna Kombiterminal

trucklyft
Kombiterminal med kapacitet att ta 300 000 TEU/år. Ligger vid E20 och har ankomst/avgång via 2 växlar till Svealandsbanan. Terminalen omfattar 85.000 kvm uppställningsyta och hanterar gods via 4 st spår på 750 m vardera där all växling sker med ellok. Kombiterminalen trafikeras av ett flertal operatörer och har dagliga tågpendlar till hamnar i Göteborg, Halmstad, Malmö och Trelleborg.
Torestavägen, Eskilstuna, Sverige

EU investerar i logistik

EU-märke
EU's regionala utvecklingsfond är med och finansierar projektet "Investeringar och förstudie i anslutning till Eskilstuna kombiterminal" med drygt 6,4 miljoner kronor under 2 år. Projektet ska skapa effektivare godshantering och stärka Eskilstuna som logistiknav.

Kombiterminal

tre_kobiterminalen

Logistikchef

Tel: 016-16 75 00 Mobil: 070-687 10 34
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan