Björkbacken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Björkbacken ligger en liten bit från skolan och där har vi vårt uteklassrum med sittplatser. Uteklassrummet utnyttjas av alla klasser.