Förskoleklass Växthuset och Lönnen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till förskoleklassen läsåret 2016/2017!

Vi som jobbar i förskoleklassen är:

Gunilla Enblom
Susanne Nilsson
Sara Ljungman
Angelika van Lunssen
Emelie Hildenborg
Kristina Vucic
Gunilla Pettersson (börjar 19/9)

Extra personal
Elinor Collin
Emma Ejdre

Vi har 60 elever som är delade i tre basgrupper, röd, blå och gul grupp.

Tider för förskoleklass är måndag-torsdag kl.8:00 - 12:30.

De första veckorna mjukstartar vi i förskoleklass och fokuserar på att lära känna varandra. Varje förmiddag har vi frukstund och skolan bjuder eleverna på säsongens frukter.

Schemablanketter fylls i till barnomsorgsenheten. Detta gör du på www.eskilstuna.se med ditt medborgarkonto på e-tjänsten. Där skriver du in elevens vistelsetider och gör eventuella schemaändringar.

Vid tillfälliga schemaändringar pratar du med personalen i förskoleklassen.