Fritidshemmet Sollängan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Fritidshemmet Sollängan består av 58 inskrivna barn. Vår verksamhet styrs av skolans läroplan och elevernas individuella mål. Vi fokuserar mest på det sociala samspelet där eleverna får träna på turtagning, följa regler och samarbeta.

Vi som arbetar på Sollängan är:

Marie Thorell (fritidspedagog)

Marita Karlsson (fritidspedagog)

Cecilia Bernhardsson (tidigarelärare)

Extra personal
Ebba Bergdahl