Slöjd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Från och med skolår 2 har barnen slöjd i textil- respektive träslöjd upp till åk 6.

Ansvariga för slöjden är Anita Kåberg och Bo Berggren.