Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Lundbyskolan är en del av Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning där Hans Ringström är skolchef för grundskolan.

SKOLLEDNING
Rektor Ann Eldin ann.eldin@eskilstuna.se

Biträdande rektor Magnus Öhrn magnus.ohrn@eskilstuna.se

EXPEDITION
Administratör Ewa Boxner

LÄRARE/PEDAGOGER

FRITIDSHEM

ELEVHÄLSA

SKOLBIBLIOTEK
Biblioteksansvarig är Berit Johansson.   070-089 37 22

SKOLRESTAURANGEN
Kökschef är Annika Axelsson