Förskoleklass Bläckfisken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskoleklassen ”Bläckfisken” består av 26 barn. Pedagoger är Pernilla Larsson och Joanna Wulff.

Vi arbetar med barnens språkutveckling och språkstimulans genom att använda materialet ”Språklek” som bygger på Bornholmsmodellen. Barnen är vid dessa pass indelade i tre grupper och arbetar med bland annat rim, ramsor, språkljud och lekar samt alfabetet. Barnen har även egna arbetshäften.

I matematiken lägger vi fokus på det matematiska språket och att utveckla förståelse för olika matematiska begrepp. Vi arbetar laborativt så att lärandet blir lekfyllt.

Vi arbetar mycket med hur vi är mot varandra för att främja kamratskap och stärka gruppen. Att känna trygghet och gemenskap är en viktig förutsättning för inlärning, självkänsla och utveckling. Bra kommunikation och samarbete med föräldrar är också något vi värnar om!

Genom lek, sång, musik och skapande (bild, teknik)arbetar vi förberedande inför årskurs 1. En stående punkt är att en dag i veckan året om, gå ut i naturen för att uppleva utemiljön, ta tillvara på tillfället och genom lek och upplevelse även få in viktiga delar av de naturorienterande ämnena.

En gång i veckan har barnen även idrott. Detta för att stimulera den motoriska utvecklingen samt träning inför skolstart.