Fritidshem Delfinen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till fritidshemmet Delfinen


Fritidshemmet Delfinen är för barn i förskoleklass upp till åk 1 som har fritidshemsplats.  I dagsläget går här 53 barn. Fritids har öppet varje dag 6.30-18.00. 

Frukost serveras varje dag i skolans matsal från klockan 7.10, för de som har behov. De barn som  ska äta frukost bör  vara här senast kl. 7.30. Närvarolistor fylls i av den vuxne som lämnar. Mellan 8.00 och 8.20 är alla barn ute på rast. Rastvakter/personal finns ute från kl. 7.45.

Mellanmål  äts varje dag klassvis kl. 14.00 i matsalen. På fredagar serveras mellanmål på Delfinen i två omgångar.

Stängning sker på Bläckfisken. Vi lämnar över barnen kl 16.45 till den personal som stänger. Bläckfisken finns i D-huset.

Fasta aktiviteter
Lekgympa erbjuds till 1:or en gång i veckan, vilket är mycket uppskattat av barnen. Lekgympa tränar motoriken och utvecklar det sociala samspelet.

Utelek är något vi ägnar oss mycket åt, eftersom barn har ett stort rörelsebehov.  Vi spelar bandy, fotboll, basket och andra bollekar. Cyklar, hoppar rep på sommar halvåret och åker skridskor och pulka på vintern.

Vi nyttjar närmiljön dvs. Parken Zoo, lekparker och  Kronskogen etc.

Inne aktiviteter är något som barnen väljer själva utifrån behov och intresse.  Det vi erbjuder är att sy, väva, rita, måla, pyssel av olika slag. Vi spelar spel, bygger med olika material och leker lekar. Teater, sång och dansuppvisningar är populärt.
Plats till Delfinens fritidshem söker ni genom Barnomsorgsenheten Eskilstuna kommun, enklast via nätet.

Vi som jobbar i Delfinens fritidsverksamhet är:
Johanna Karlsson, Emil Ahlenius (Vik för Marita Schollin), Carina Haals och  Pia Myrbäck.