Fritidshem Bläckfisken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Fritidshem  Bläckfisken
Vi som arbetar på Bläckfisken är:
Lena Lindberg fritidspedagog
Linda Levin förskollärare
Marie Pärnerstedt förskollärare
Pernilla Larsson förskollärare
På Bläckfisken har vi ca 56 barn inskrivna. En förskoleklass och en årskurs 1.
För att främja:

eget inflytande och ansvar:
• har vi storsamling en gång i veckan
 goda levnadsvanor och fysisk aktivitet;
• är barnen ute varje dag
• lek i gymnastiksalen en gång i veckan
• fri lek både ute och inne

skaparkraft, självkänsla och nyfikenhet;
• får barnen pyssla, sy, måla, rita spela olika spel, spela teater, lyssna på musik och leka lekar tillsammans

trygghet och trivsel;
• delar vi upp barnen i mindre grupper där en personal alltid finns till hands för barnen 
• vill vi ha en kommunikation och ett bra samarbete med föräldrar